Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


 

 

 

 

 

Multimedialna Pracownia Energetyki Jądrowej

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. w ZSP nr 2 Wejherowie obyło się otwarcie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej. Pracownia powstała w  ramach projektu:  „Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – etap drugi dofinansowanego przez Polską Grupę Energetyczną Energia Jądrowa 1 (PGE EJ 1) w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. W tym roku darowizna PGE EJ 1 na realizację tego przedsięwzięcia  wyniosła 100 000  zł. Koszt całego projektu zamyka się w kwocie 105 000 zł.

Najważniejszy element w pracowni to rozbudowane stanowisko dla nauczyciela/prelegenta z przeznaczeniem do:

 • projekcji filmów dydaktyczno-informacyjnych,
 • obsługi interaktywnych prezentacji,
 • organizacji wideokonferencji lub wykładów, zajęć prowadzonych on-line przez pracowników np. Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Energii czy wyższych uczelni,
 • obsługi programów symulacyjnych wizualizujących budowę i pracę elektrowni jądrowej.

Warto wspomnieć, że Powiat Wejherowski już po raz drugi korzysta ze wsparcia        w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. W  ubiegłym roku również   w ZSP nr 2 Wejherowie otworzono pracownię fizyki jądrowej i atomowej z sześcioma stanowiskami, zarówno pomiarowymi jak i badawczymi. Ówczesne  dofinansowanie od  PGE EJ 1 wynosiło 75 000 zł z, a koszt utworzenia pracowni wyniósł 80 000 zł . 

 


 

Na stan czystości powietrza oprócz tego czym się pali, wpływa również ja się pali w piecach.

Oto ocena różnych sposobów palenia.

Najmniej szkodliwe jest tzw.: palenie od góry.

palenie3-1479213160.jpg

 

palenie2-1479214291.jpg

źródło: http://www.czysteogrzewanie.pl/


 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Wejherowo


5, 6 października
przy Centrum Handlowym " Kaszuby "
ul. I Brygady pancernej Wojska Polskiego 28

Rejestracja telefoniczna od pon.do pt. w godz.od 8:00-20:00, sb. 9:00-15:00

pod nr tel. 58 666 24 44

lub on-line na www.mammo.pl

 

Szczegóły na plakacie

plakat


POMOC W LIKWIDACJI SZKÓD W LASACH

Huraganowe wiatry, które wystąpiły w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r., doprowadziły do powstania wielkopowierzchniowych zniszczeń w lasach. Stworzyły one zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenie pożarowe.

Decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Dyrektor Generalny lasów Państwowych przeznaczył środki finansowe z funduszu leśnego na pomoc w likwidacji zagrożeń. Środki te przeznaczone będą na pomoc osobom fizycznym w celu łagodzenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów będących w ich posiadaniu.

Z pomocy mogą skorzystać osoby fizyczne, których lasy ucierpiały od nawałnicy, położone w gminach: Linia, Łęczyce i Szemud.

Aby otrzymać środki pomocowe posiadacz lasu powinien zgłosić do Starosty Wejherowskiego wystąpienie szkody. Będzie to podstawą do wszczęcia procedury mającej na celu przyznanie środków pomocowych zgodnie z ww. decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W celu ułatwienia zamieszamy wzór wniosku.

W razie wątpliwości/pytań szczegółowych informacji udziela Pan Michał Machnikowski Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie pod nr tel. 58 572 95 43.


 

KOMUNIKAT

Wkrótce dostępne będą pierwsze pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. W dniu 09.08.2017 w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy operacyjnej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego umowę podpisał członek Zarządu BGK Przemysław Cieszyński, a  w imieniu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego - Prezes Zarządu Aneta Grzębska. W spotkaniu udział wzięli Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.  

Województwo Pomorskie, jakie pierwsze w kraju podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020, zaś 09.08.2017 podpisano pierwsze w kraju umowy operacyjne z pośrednikami finansowymi.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy dysponował będzie kwotą ponad 30 mln, z których udzielane będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego. Dostępne będą dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł.

Z pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe firm, w tym związane m.in. z wrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, unowocześnieniem wyposażenia, modernizacją środków produkcji czy też adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie dłużej niż dwa lata oraz inwestycje realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Zapraszamy do śledzenia strony Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego www.pfp.gda.pl oraz kontaktu z Doradcą PFP pod nr tel. 607 377 767. Już wkrótce poinformujemy Was o rozpoczęciu naboru wniosków oraz szczegółach produktów.


 

 

SPĘDŹ LATO NA ZIEMI WEJHEROWSKIEJ !

Największe atrakcje turystyczne Powiatu Wejherowskiego w jednym miejscu.
Życzymy inspirującej lektury!   
  Czytaj....


 

Informacja o drugiej edycji konkursu EkoModel

 

tutaj..

 


 

e-publikacja ,,Eko-Pomorze''

projekt pn. ,,Ekologicznie postępujesz - dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa pomorskiego''

 

zobacz .....

 

 

 
Starosta Wejherowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej Skarbu Państwa

Załączniki

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, ul. Kościelna 20, 84-230 Rumia - oferta na realizację zadania publicznego w 2017 r.  

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Zarząd Powiatu Wejherowskiego zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego w 2017 roku – Parafii Rzymskokatolickiej pw. podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, ul. Kościelna 20, 84-230 Rumia - na zadanie pn. „Obchody XX-lecia Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi”, która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 06.06.2017 r. 

 

Każdy, w terminie 7 dni  od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail m.koss@powiat.wejherowo.pl bądź osobiście w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie pok. 113. (do dnia 20.06.2017 r. włącznie)

oferta


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

Starosta Wejherowski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kamień, gmina Szemud, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183/2, obręb Kamień, o powierzchni 0,1700 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Szemud, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

ZOSTAŃ DAWCĄ KRWI !

Krew ludzka - mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym źródłem krwi - taką osobą na pewno jesteś Ty.

Oddając krew ratujesz zagrożone życie.

Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym dowodem  ludzkiej solidarności i miłości.

Aby zostać krwiodawcą:

- musisz mieć ukończony 18 r. życia, a nie przekroczyłeś 65 r. życia.

- jesteś zdrowy.

Niekiedy tylko Twoja krew potrafi uratować ludzkie życie.

Przyjdź i podaruj kawałek siebie!

TERMINY ZBIÓREK KRWI

 1. 24 czerwiec 2017 r. (sobota) w godz. 9:00 – 13:30, autobus będzie stał przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 2. 1 lipca 2017 r. (sobota) w godz. 9:00 - 13.30 na XIX Międzynarodowym Zjeździe Kaszubów w Rumi na Stadionie MOSiR

Przyjdź z jednym z dokumentów tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka, książeczka wojskowa z wpisanym nr PESEL), po lekkim posiłku. Przy rejestracji otrzymasz kwestionariusz, który należy wypełnić.

Akcja w Wejherowie organizowana wspólnie przez: Klub HDK Wejherowo PCK Wejherowo i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Akcja w Rumi organizowana wspólnie przez: Klub HDK Wejherowo PCK Wejherowo oraz Burmistrza miasta Rumia i UM Rumia

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Starosta Wejherowski

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr III/2017, dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonych ewidencyjnie jako:

- część działki nr 4/6, obręb Jackowo, część działki nr 1/5, obręb Kierzkowo i część działki nr 405/6, obręb Sasino, gmina Choczewo,

- działki nr 191/4, 191/5, 191/7,  191/10, 192/11 i 192/12, obręb 1, Miasto Wejherowo.

 

WYKAZ

Wykaz wywieszono w dniu 8 maja 2017 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr II/P/2017, dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7/25 obr. 6 Wejherowo

 

WYKAZ

 

Wykaz wywieszono w dniu 2 maja 2017 r.

 

INFORMACJA

"Zarząd Stowarzyszenia EDUQ oraz Regionalnego Centrum Młodzieży w Lęborku informuje, iż dnia 27 marca 2017 r. o godz. 12:00 w budynku Stacji Kultura, przy ul. Dworcowej 8 odbędzie się konferencja pn. "ERASMUS + - podnoszenie kompetencji zawodowych na rynku pracy uczniów i absolwentów szkół zawodowych" w ramach projektu "TRY EUROPE - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych z województwa pomorskiego"  współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans młodych ludzi z województwa pomorskiego na zatrudnienie oraz  ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.eduq.pl."

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić na numer tel: 531 737 430.

Program konferencji

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344

 

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie

 

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9

 

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie

 

 

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 49

 

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22.

 

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie

 

OGŁOSZENIE : LIST OTWARTY SZEFA KAS

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie uprzejmie informuje, iż 1 marca 2017 roku została stworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Poniżej list otwarty Szefa KAS - Pana Mariana Banasia, zawierający informację na temat reformy, powodów jej przeprowadzenia oraz jej celów. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z treścią listu.

pdf List otwarty

Zrób mammografię na Dzień Kobiet!

 

Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania.

 

 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 

Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniego badania nie zawsze gwarantuje, że obecnie naszemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – nowotwór piersi. Czasami Kobiety rezygnują z kolejnych badań, ułatwiając tym samym rozwój choroby. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.

 

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

 

 Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:

 

·       Łęczyce – 1 marca przy budynku Zespołu  Szkoły, ul. Topolowa 1

·       Rumia – 1, 2, 3 oraz 6 marca na parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49

·       Reda – 7 i 8 marca plac przy zespole Szkół nr 1, ul. Łąkowa 36/38

·       Gniewino – 9 marca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 2

·       Luzino – 10 marca przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Mickiewicza 22

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

 

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 

 

 

Uchwała Nr V/XVIII/279/17

Rady Powiatu Wejherowskiego

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie

dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych Powiatu Wejherowskiego.

 

 

 tutaj...  

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

Starosta Wejherowski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kamień, gmina Szemud, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183/1, obręb Kamień, o powierzchni 0,1300 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Szemud, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Nagrody dla sportowców i trenerów z powiatu wejherowskiego

 

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w pracy trenerskiej. Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom z terenu powiatu wejherowskiego, którzy w roku poprzedzającym uzyskali najlepsze wyniki sportowe.

Możliwość przyznania nagrody szczegółowo określa uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z 25 listopada 2011 r. O przyznanie wyróżnienia mogą starać się zawodnicy i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym  uzyskali wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić m.in. klub sportowy, właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy.

Wnioski można składać w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przy ul. 3 Maja 49. Wniosek o przyznanie nagród  


Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  


 

 

  

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej - wykaz

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej - wykaz

12.01.2017 r.

Przyjedzie mammobus. Tylko do końca roku mammografia dla kobiet w wieku 40-49 i 70-75 lat w ramach Projektu finansowanego z Funduszy Norweskich!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Z bezpłatnych badań dla kobiet poza Programem NFZ (w wieku 40-49 oraz 70-75 lat) w mammobusach LUX MED Diagnostyka skorzystało już około 20 tysięcy Polek!

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusach odbędą się:

 • Rumia – 7 grudnia na parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49
 • Reda – 7 grudnia plac przy Zespole Szkół nr 1, ul. Łąkowa 36/38
 • Wejherowo – 7 grudnia przy Centrum Handlowym "Kaszuby"
 • Łęczyce – 7 grudnia przy budynku szkoły, ul. Topolowa 1
 • Luzino – 8 grudnia przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Mickiewicza 22
 • Linia – 8 grudnia na Placu przed Urzędem Gminy, ul. Turystyczna 15

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Bezpłatne badania dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 

 

Pierwsza w Województwie Pracownia Fizyki Jądrowej i Atomowej.

czytaj więcej ...

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 Więcej informacji  tutaj...

 

 

 

Zbadaj się w mammobusie!

 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 

 „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

 

Z bezpłatnych badań dla kobiet poza Programem NFZ (w wieku 40-49 oraz 70-75 lat) w mammobusach LUX MED Diagnostyka skorzystało już ponad 20  tysięcy Polek! Mammografię w ramach Projektu finansowanego z Funduszy Norweskich można jeszcze wykonać do końca roku. Zachęcamy   do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości przebadania się w mammobusie niedaleko swoj ego miejsca zamieszkania. 

   

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

       

Rumia – 14 listopada przy Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49

 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 

Bezpłatne badania dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Realizowane w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Szczegóły dotyczące tych badań oraz wzór druku dostępne na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl

 

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

 

 

 

Konserwacja kolekcji Franciszki i Aleksandra Majkowskich. Muzeum w Wejherowie

Zachowany w zasobach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zbiór rysunków, projektów i szablonów na haft Franciszki Majkowskiej (1882-1967) regionalistki i hafciarki kaszubskiej a także kolekcja negatywów, diapozytywów jej brata Aleksandra Majkowskiego wybitnego pisarza i przywódcy ruchu Młodokaszubskiego jest bezcennym źródłem dokumentującym genezę i rozwój wejherowskiej szkoły haftu kaszubskiego oraz  obrazującym życie codzienne, zwyczaje, obiekty architektury i sztuki ludowej na Pomorzu. Ze względu na zły stan zachowania obu kolekcji (306 rysunków  i 144 negatywów) Muzeum podjęło starania w celu pozyskania środków na konserwację zbioru. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  a także lokalnych instytucji samorządowych udało się przeprowadzić konserwację tego zasobu.

W 2017 roku przypada 50-ta rocznica śmierci Franciszki Majkowskiej oraz jubileusz 60 – lecia powstania wejherowskiej szkoły haftu kaszubskiego, której regionalistka była inicjatorką. Z tej okazji zorganizowana zostanie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie wystawa poświęcona twórczości i życiu Franciszki Majkowskiej. Poddane konserwacji rysunki będą mogły być  po wielu latach od ich pozyskania pokazane szerszemu gronu odbiorców, co było wcześniej nie możliwe ze względu na zły stan zachowania, zwłaszcza szablonów na haft, wykonanych na kruchym materiale jakim jest kalka techniczna czy bibuła. Ekspozycję dodatkowo wzbogacą wielkoformatowe fotografie skopiowane ze szklanych i celuloidowych negatywów oraz diapozytywów autorstwa Aleksandra Majkowskiego, które także poddano konserwacji.   

Projekt pn. „Konserwacja rysunków, negatywów i diapozytywów z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra Majkowskich” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu:      

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Powiatu Wejherowskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Zarząd Główny Gdańsk, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Oddział Wejherowo oraz środków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Koszt realizacji zadania:

62.000 zł.

Dotacja MKiDN: 45.000 zł.

 

 
 
SZKOLENIE ,,ODPADY PLASTIKOWE W BAŁTYKU''
 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego - ,,Odpady plastikowe w Bałtyku'', finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Szkolenie potrwa do końca lutego przyszłego roku.
W trzytygodniowych cyklach na stronie pke.gdansk.pl będą pojawiać się wykłady wraz z prezentacją.
Pierwsze wykłady zostały już opublikowane. 

Płatny parking przy starostwie

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie od 12 września 2016 jest płatny. Decyzja o wprowadzeniu płatnego parkingu podyktowana została koniecznością usprawnienia ruchu i wymuszenia szybszej rotacji pojazdów osób załatwiających sprawy w starostwie. Wprowadzenie opłat za parking ma umożliwić interesantom starostwa swobodne zaparkowanie auta i szybkie załatwienie sprawy. W soboty od 6 rano, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy parking będzie nadal bezpłatny.

- Parking przy wejherowskim starostwie został zbudowany z myślą o interesantach i pracownikach urzędu. Niestety w ostatnich miesiącach zaparkowanie auta przy starostwie przez naszych interesantów już w godzinach porannych graniczyło prawie z cudem a sytuacja cały czas się pogarszała. Spowodowane to było wielogodzinnym parkowaniem wielu pojazdów na naszym parkingu – mówi Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Mieszkańcy z całego powiatu, którzy załatwiali sprawy urzędowe w poszczególnych wydziałach wielokrotnie skarżyli się na brak wolnych miejsc. Dzisiaj Starostwo Powiatowe odwiedza dziennie średnio około 500 osób. Są to szczególnie klienci Wydziału Komunikacji, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Geodezji. Biorąc pod uwagę stale rosnącą ilość mieszkańców w naszym powiecie (już ponad 209 tys.) możemy się spodziewać rosnącej ilości wizyt i przyjazdów do siedziby starostwa.

Parking przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie obsługiwać będzie wyłoniona w drodze negocjacji firma City Parking Group S.A. Firma pobiera opłaty w wysokości:

- do 15 min -  0,50 zł

- do pół godziny – 1, 00 zł

- pierwsza godzina – 3,00 zł

- każda kolejna rozpoczęta godzina – 2 zł

- opłata za postój dzienny (od 6.00-17.00 – niezależnie od czasu postoju) – 15 zł

- opłata za postój nocny (od 17 -6.00 niezależnie od czasu postoju) – 10 zł

- kara umowna za brak biletu lub parkowanie po upływie ważności biletu – 100 zł

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4 wywieszono:

-        wykaz nr II/P/2016,

dotyczący nieruchomości – działka nr 242, obr. Bolszewo, gmina Wejherowo – stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.08.2016 r. do dnia 02.09.2016 r.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

wtorek i czwartek 900 - 1500

środa 900 - 1200

  przerwa 1030 - 1045

tel. 58 572 94 15

uprzejmie informuje, że z powodu urlopu
w dniu 05.04.2016r. nie będzie przyjmował konsumentów.
 

W sprawach porad i interwencji konsumenckich można kontaktować się

pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII KONSUMENCKIEJ
800-889-866
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku
nr tel.: 58-341-46-75
a w sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi
z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
801-900-853, 22-534-91-74
 
Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając
e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl
 
 
 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 239), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 maja 2016r. do 31 kwietnia 2021r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej...


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


II.1.2) Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego:
Kategoria usług: nr: T-05 (Zob. kategorie usług w załączniku B)


Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
pasazerski transport drogowy, przewozy autobusowe

Kod NUTS: PL633


II.1.3) Krótki opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie świadzcenie usług w zakresie powiatowych przwozów pasażerskich
użyteczności publicznej. Przewozy te nakierowane są na zaspokajanie potzreb mieszkańców Powiatu
Wejherowskiego i Puckiego

Szczegóły ogłoszenia

 

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) Starosta Wejherowski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) lub udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 113, z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe.
Określenie sieci komunikacyjnej: powiatowe przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Wejherowskiego i Puckiego dla której Powiat Wejherowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, określonej w „Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego”.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania

1 października 2016 r.

Niniejszym ogłoszeniem dokonuje się zmiany dotychczasowego o ogłoszenia zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

 

Starosta Wejherowski

 

szczegóły ogłoszenia

 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm./


Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 19.01.2016 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr II/2016, dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wejherowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gmina Miasta Wejherowa:
- oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 142/2 o powierzchni 28 m2 i nr 142/3 o powierzchni 794 m2, obręb 16, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej  nr GD1W/0000874/4,
- oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 437/3 o powierzchni 71 m2, obręb 15, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, zapisanej  w księdze wieczystej nr GD1W/0027577/7.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 19.01.2016 r. do dnia 09.02.2016 r.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim - harmonogram

W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim, poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2016 r. :

HARMONOGRAM

Więcej informacji na stronie:

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.html



Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/135/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie  odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:


§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/126/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/133/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/125/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych



Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁY



Internetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.




 



Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 
 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies