Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Wiadomości archiwalne ::.


 E-POWIAT PODPISANY 

W dniu 26 wrzeœnia 2006r. podpisano umowę na Opracowania i wdrożenia obiegu elektronicznego dokumentów i zarzšdzania informacjš „e-obieg” oraz transakcyjnego portalu „e-powiat” w ramach realizacji projektu „E-powiat – rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego”. Umowa ta dotyczy najistotniejszych elementów projektu, które będš realizowane przez powiat oraz jego miasta i gminy:

- systemu elektronicznego obiegu dokumentów i zarzšdzania informacjš – wdrożenie w 11 urzędach,

- portalu transakcyjnego „e-powiat”,

- bezpiecznych podpisów elektronicznych,

- dedykowanych serwerów.

          Dostawcš ww. elementów będzie gdyńska firma MADKOM SP. Z O.O., z którš Starosta Wejherowski Józef Reszke podpisał umowę, której wartoœć po przetargu wynosi 777,5 tys. PLN.

Stronami umowy sš wszystkie jednostki samorzšdu terytorialnego z terenu powiatu wejherowskiego. Wspólna realizacja omawianego projektu powinna zaowocować ujednoliceniem procedur i formularzy oraz podań. Ułatwiony będzie również dostęp do informacji o zakresie i sposobie załatwiania spraw przez poszczególne samorzšdy, będzie ona dostępna z jednego miejsca (portal e-powiat).

Opisywany projekt jest realizowany z inicjatywy powiatu wejherowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 1.5 – Budowa społeczeństwa informacyjnego i w 75% jest dofinansowany przez Unię Europejskš z œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jacek Gafka Kaszubi w Himalajach

 

W poniedziałek 9 paŸdziernika, odbyło się spotkanie z himalaistkš – Kingš Baranowskš.
Ta pochodzšca z Łebna (gm. Szemud) młoda Kaszubka, po szeœciu dniach wspinaczki zdobyła drugi w swojej karierze oœmiotysięcznik Broad Peak (8047 m n.p.m.). Z wielu uczestników wyprawy, na szczyt dotarły tylko trzy osoby. Kinga jest drugš Polkš, której udało się tego dokonać. Pomimo jej filigranowej figury zdołała znaleŸć w sobie wystarczajšco dużo silnej woli, by okazać się wytrzymalszš od większoœci pozostałych, silniejszych kondycyjnie uczestników wyprawy.

Na spotkaniu obecni byli: Starosta Wejherowski Józef Reszke, Wicestarosta Gabriela Lisius oraz Wójt Gminy Szemud Zbigniew Engelbrecht, którzy złożyli Kindze serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

W sali narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, zorganizowano pokaz slajdów z wyprawy. Kinga Baranowska zrelacjonowała, w dużym skrócie, jej przebieg.

Do jej ważniejszych dokonań należy zdobycie: w 2001 r. najwyższego szczytu gór Atlas w Maroku – Jebel Toubkal (4160 m), w 2002 r. Mt Kenia (5199 m) i Kilimandżaro (5895 m) oraz Chan Tengri (7010 m) w górach Tien Shan, a w 2003 roku - oœmiotysięcznika Cho Oyu – w Himalajach (8201 m).

ŁB


TR style="text-align: RIGHT;">
himalaistka

REMONT KOLEJNYCH DRÓG POWIATOWYCH

Starosta Wejherowski Józef Reszke oddał do użytku kolejne dwa wyremontowane odcinki dróg powiatowych- w Kochanowie (gmina Luzino) oraz w gminie Łęczyce na odcinku Łęczyce- Œwietlino. Zakres prac remontowych obejmował przede wszystkim modernizację skrzyżowania dróg powiatowych w Kochanowie oraz poszerzenie drogi Kochanowo- Kębłowo, jak również całkowitš odnowę nawierzchni drogi powiatowej Łęczyce- Œwietlino. Na oba zadania radni powiatu wejherowskiego przeznaczyli ponad 360 tys. zł., przy czym obie inwestycje były również współfinansowane przez samorzšdy gmin, na terenie których znajduje się droga. Jak zapowiedział starosta Józef Reszke za pomocš podobnych montaży finansowych powiat wejherowski będzie sukcesywnie remontował na przestrzeni obecnej kadencji kolejne odcinki dróg powiatowych.

Jacek Gafka

 

NOWE RADIOWOZY DLA WEJHEROWSKIEJ POLICJI

Dnia 11 grudnia br. cztery nowe samochody oficjalnie zostały przekazane do użytku dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Trzy fiaty dublo otrzyma pion prewencji, zaœ skoda octavia trafi do sekcji ruchu drogowego. Zakup sfinansowany został przez powiat wejherowski oraz Komendę Wojewódzkš Policji w Gdańsku. Na zakup samochodów powiat przeznaczył 60 tys. zł. Oprócz tego decyzjš radnych powiatowych na podstawie umowy z lipca br. dodatkowe 15 tys. zł. przekazane zostało Komendzie Powiatowej z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki oraz inny sprzęt operacyjny.

Jak stwierdził podczas przekazywania samochodów starosta Józef Reszke, zakup podyktowany jest potrzebš cišgłego zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Jacek Gafka

 

 

protokoły

P R O T O K Ó Ł

         z posiedzenia Komisji XI Wojewódzkiego Konkursu “Szukamy Własnych Korzeni”

Komisja w składzie:

Joanna Cichocka – przewodniczšcy

Krystyna Niewola – członek

Gertruda Kruszyńska – członek

-po obejrzeniu  59  prac w kategorii drzewa genealogiczne postanowiono przyznać następujšce nagrody i wyróżnienia:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KlASY IV - VI (39 nadesłanych prac):

I miejsce Michał Gaffke; SSP Bolszewo

II miejsce Anna Bargańska; SP Kębłowo

III miejsce Julia Smentoch; SSP Bolszewo

Wyróżnienie:

Maciej Hebel; SSP Bolszewo

Natalia Treder;  SSP Bolszewo

Maciej Grzenia;  SP Kębłowo

Kamila  Domska SP Łęczyce

KLASY GIMNAZJUM (20 nadesłanych prac)

I miejsce  Patrycja Lilla; Gimnazjum Reda

I miejsce Mateusz Lesnau; Gimnazjum Kostkowo

III miejsce Czesława Lilla; Zespół Szkół Nr 3 Wejherowo 

Wyróżnienie:

Anna Pelikant; Gimnazjum Łęczyce

Natalia Maciejewska; Zespół Szkół Nr 3 Wejherowo

Anna Hasse; Zespół Szkół Nr 3 Wejherowo 

-po obejrzeniu  21 prac w kategorii kroniki postanowiono przyznać następujšce nagrody i wyróżnienia:

SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV – VI (17 nadesłanych prac):

I miejsce Paulina Kreft; SSP Bolszewo

I miejsce Karolina Krause; SSP Bolszewo

II miejsce Konrad Walkusch; SSP Bolszewo

wyróżnienie:

Cezary Wodzik; SSP Bolszewo

Kinga Małaszycka; SP Kębłowo

 

GIMNAZJUM (4 nadesłane prace):

Karol Kwidziński; Zespół Szkół Nr 3 Wejherowo  - nagroda

Aleksandra Kamińska Zespół Szkół Nr 3 Wejherowo  - wyróżnienie

 

 

PROTOKÓŁ

 

             Z posiedzenia Komisji Konkursu  Wojewódzkiego pt. „Gwiazdka tuż, tuż...- szopka kaszubska", które odbyło się 14 grudnia 2006r.  o godzinie 15:00 w siedzibie Zespołu Placówek Oœwiatowo-Wychowawczych przy    ul. 3 Maja 49  w Wejherowie.

Komisja w składnie:

Elżbieta Ball-Szymroszczuk – przewodniczšcy

Agnieszka Kozłowska - WoŸniak – członek

Franciszek Sychowski - członek

Mirosław Odyniecki – członek

Renata Boszke –członek

postanowiła przyznać nagrody osobom w następujšcych kategoriach i grupach wiekowych:

I.    kategoria SZOPKI (nadesłano 53 prac konkursowych)

KLASY I-III

1. Damian Jóskowski; Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski -  nagroda

2. Piotr Pełkowski; Zespół Szkolno – Przedszkolny, Samorzšdowa Szkoła Podstawowa             Gniewino  - nagroda

 

3. Wiktor Wolszon; Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski -      wyróżnienie

4. Mateusz Buszmann; Zespół Szkolno – Przedszkolny, Samorzšdowa Szkoła Podstawowa        Gniewino - wyróżnienie

5. Piotr Smentoch; Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Bolszewo - wyróżnienie

 KLASY IV-VI

1.      Beata Miler; Szkoła Podstawowa Luzino – nagroda

2.  Anna Bargańska; Szkoła Podstawowa Kębłowo -  nagroda

3. Agnieszka Maksymiuk; Zespół Szkolno – Przedszkolny, Samorzšdowa Szkoła Podstawowa               Gniewino  - nagroda

4. Alicja Radtke; Szkoła Podstawowa Jastrzębia Góra - nagroda

5. Leszek Litzbarski; Szkoła Podstawowa nr 10 Rumia –  wyróżnienie

6. Sylwia Florczak; Szkoła Podstawowa Kębłowo - wyróżnienie

7. Agnieszka Czerwicka; Szkoła Podstawowa nr 8 Wejherowo – wyróżnienie

8. Kornelia Roda; Szkoła Podstawowa Kębłowo - wyróżnienie

KLASY GIMNAZJALNE

1. Magda Miler; Gimnazjum Luzino - nagroda

2. Ewa Szymerowska; Gimnazjum Luzino -  nagroda

 

3. Magdalena Ludynia; Gimnazjum nr 3 Wejherowo -  wyróżnienie

4. Michał Pryczkowski; Gimnazjum Luzino -  wyróżnienie

II.  kategoria INNE TECHNIKI PLASTYCZNE (nadesłano  80 prac konkursowych)

PRZEDSZKOLA

1.Laura Kalicka; Miejskie Przedszkole Nr 1 Reda - wyróżnienie

2. Karolina Wilczyńska; Miejskie Przedszkole Nr 1 Reda – wyróżnienie

3. Maja Gortatowska; Miejskie Przedszkole Nr 1 Reda – wyróżnienie

4. Artur Kwiatkowski; Miejskie Przedszkole Nr 1 Reda – wyróżnienie

 

 KLASY I- III

     1. Vanessa Hebel; Szkoła Podstawowa nr 6 Wejherowo – nagroda

     

     2. Bartosz Goyke; Szkoła Podstawowa Żarnowiec – wyróżnienie

     3. Rozalia Formela; Sołectwo Prusewo, koło plastyczne Tulipanki -wyróżnienie

KLASY IV-VI

     1. Stefan Ptak; Szkoła Podstawowa Nr 8 Wejherowo - nagroda

     2. Agnieszka Kowalewska; Szkoła Podstawowa Szemud - nagroda

     3. Agata Łaba; Szkoła Podstawowa Nr 8 Wejherowo - nagroda

 

     4. Szymon Krampikowski; Sołectwo Prusewo, koło plastyczne Tulipanki - wyróżnienie

     5. Marta Kupferszmidt; Sołectwo Prusewo, koło plastyczne Tulipanki -  wyróżnienie

     6. Marta Blaszke; Szkoła Podstawowa Nr 8 Wejherowo - wyróżnienie

KLASY GIMNAZJALNE

1. Oliwier Melon; Gimnazjum nr 3 Wejherowo - nagroda

 

2. Aleksandra Waœkowska; Sołectwo Prusewo, koło plastyczne Tulipanki - wyróżnienie

3. Sylwia Wojewska; Gimnazjum nr 3 Wejherowo - wyróżnienie

 

II.                częœć literacka  (nadesłano 100 prac konkursowych )

POEZJA KLASY I-III

      1. Kamil Wicki;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      2. Olaf Bertrand;   Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      3. Kamila Dajewska;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      4. Wiktoria Jabłonowska; Ognisko Pracy pozaszkolnej  Wejherowo

 

POEZJA KLASY IV-VI

      1. Estera Krzemińska; Szkoła Podstawowa Żarnowiec

      2. Oskar Czapliński; Ognisko Pracy Pozaszkolnej Rumia

      3. Karolina Lange;  Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Bolszewo

      4. Daria Bork; Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Bolszewo

      5. Maja Roksz; Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Bolszewo

PROZA KLASY I-III

      1. Cyryl Morek; Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      2. Patrycja Rydzińska;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      3. Konrad Czarnowski;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      4. Artur Grzenkowicz;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

 

PROZA KLASY IV-VI

      1. Piotr Chabierski;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

      2. Adam Białk; Samorzšdowa Szkoła Podstawowa Bolszewo

      3. Dominika Przybylska;  Społeczna Szkoła Podstawowa Wejherowo

 

PROZA KLASY PONADGIMNAZJALNE

1. Klaudia Szymoniak; Ognisko Pracy Pozaszkolnej Wejherowo

 

 


 

RUSZA KOLEJNA EDYCJA POMORSKICH OSKARÓW SPORTU

Zgłoœ swoich faworytów!

 

 

 


 VERBA SACRA W WEJHEROWIE!

więcej...

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
oraz
UNIWERSYTET
 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
zapraszajš na cykl
 
VERBA SACRA
MODLITWY KATEDR POLSKICH
 
 
KOLEGIATA W WEJHEROWIE
Poniedziałek
22 stycznia 2007 roku
godzina 17.00
 
 
Biblia Kaszubska
Ewangelia wg Œw. Marka
 
czyta
Danuta Stenka
 
 
 
Przekład i komentarz teologiczny
O. dr Adam Ryszard Sikora OFM
 
Komentarz językoznawczy
Prof. dr hab. Jerzy Treder
 
Pomysł i realizacja
Przemysław Basiński
REPERTUAR
Jan Trepczyk – pieœń „Tęsknišczka”
Giovanni Pierluigi da Palestrina – motet „nigra sum”
Giovanni Pierluigi da Palestrina – motet „Osculetur me”
Antonio Lotti – „Miserere”
Francesco Gasparini – „Adoramus te”
Paweł Łokaszewski – „Crucem tuam adoramus, Domine”
Mikołaj Zieleński – „Viderunt omnes fines terrae”
 
Wykonawcy:
Chór „Cantores Veiherovienses”
Marek Rocławski – dyrygent
Aleksandra Kucharska – Szefler – sopran
Krystyna Przybylińska – Żgaj – skrzypce
Witosława Frankowska – organy, kierownictwo muzyczne
 
Patronat honorowy:
-         Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-         Ministerstwo Edukacji i Nauki
-         Zwišzek Artystów Scen Polskich
-         Jego Ekscelencja Ksišdz Arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski – Metropolita Gdański
-         Prezydent Miasta Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt
-         Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Dr hab. Stanisław Lorenc
 
Komitet Organizacyjny:
Zastepca Prezydenta Miasta Wejherowa – Bogdan Tokłowicz
Ksišdz Prałat Tadeusz Reszka – Dziekan Dekanatu Wejherowskiego
Gwardian Klasztoru OO Franciszkanów w Wejherowie O. Tyberiusz Nitkiewicz
 
Organizatorzy:
Urzšd Miejski w Wejherowie
Wejherowskie Centrum Kultury
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 
Sponsorzy:
Jantar Centrum Handlowe
Psb Almares
Hotel Marmułowski
Stencel Meble Gdańskie
Mana Agencja Reklamowa
 
Patronat medialny:
TVP 3 Gdańsk
Dziennik Bałtycki
Twoja Telewizja Morska
Chopin telewizja Kablowa
Radio Plus
Panorama Powiatu

TR style="text-align: RIGHT;">
nowy numer \


NOWY NUMER "NASZEJ GMINY"

Ukazał się nowy numer miesięcznika Gminy Wejherowo "Nasza Gmina". Wewnštrz m.in.: informacje o działalnoœci wójta i rady,  konkurs plastyczny w Goœcicinie,  spotkanie z poezjš w gimn.  w Bolszewie.

Zachęcamy do lektury

KS

 


LUTY 2007 W WEJHEROWSKIM CENTRUM KULTURY

więcej...

Proponowany kalendarz imprez  Wejherowskiego Centrum Kultury w miesišcu lutym 2007 r.

Data
Wydarzenie
01.02.2007 r.
godz. 17.00
Turniej gry w Baœkę,
02.02.2007 r.
godz. 16.00
Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Szkoły Muzycznej w Wejherowie – koncert absolwentów
03.02.2007 r.
godz. 19.00
Kino Studyjne WCK: film pt. „Wiatr buszujšcy w jęczmieniu”. Niemcy/Włochy/Hiszpania/Francja/ Irlandia/ Wielka Brytania 2006, reż. K. Loach.
07.02.2007 r.
godz. 10.00
Prezentacja spektaklu pt. „Bez końca” w wykonaniu grupy teatralnej „Prawie Lucki” dla gimnazjów,
07,14,21,
28.02.2007 r.
Uniwersytet III Wieku – zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego,
07,28.02.2007 r.
Zajęcia plastyczne dla dzieci z Oœrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Głuchych w Wejherowie,
09.02.2007 r.
godz. 18.00
Otwarcie wystawy grafiki włoskiego artysty Salvadora Dali „Boska Komedia”,
10.02.2007 r.
godz. 19.00
Kino Studyjne WCK: kryminał pt. „Infiltracja”. USA 2006 reż. M. Scorsese,
12-23.02.2007 r.
Ferie Zimowe w WCK 2007
14.02.2007 r.
godz. 19.00
Koncert Walentynkowy w wykonaniu Jacka Wójcickiego,
15.02.2007 r.
godz. 17.00
Turniej gry w Baœkę,


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
 
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do przekazywania drogš elektronicznš informacji na tematy dla Was ważne. Na terenie powiatu wejherowskiego dzieje się wiele.
Na tej stronie chcemy jak najpełniej oddać specyfikę naszej Małej Ojczyzny.  Zwłaszcza jej różnorodnoœć.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci. Piszcie na adres: promocja@powiat.wejherowo.pl
 
Tomasz Fopke
Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Wejherowie

zobacz, kto wygrał...

 

Protokół
 
         Dnia 17 stycznia 2007 Wejherowskie Centrum Kultury przeprowadziło przeglšd jasełek.
 
Komisja Konkursowa w składzie:
1.     Anna Maria Joskowska
2.     Lilia Wilczyńska
3.     Ryszard Borysionek
 
dokonała ocen zgłoszonych zespołów przyznajšc następujšce miejsca
 
w kategorii przedszkolnej:
I miejsce - „Grupa III” Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka Wejherowo
II miejsce - „Wisienki” kl. 0, Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek Wejherowo
III miejsce - Gminne Przedszkole Publiczne Luzino
Wyróżnienie - „Biedroneczki” Przedszkole Samorzšdowe nr 4 Wejherowo
 
w kategorii szkoły podstawowej:
I miejsce -„Kroœnięta z Sychowa” Szkoła Podstawowa im. płk St. Dšbka w Sychowie
II miejsce - kl. I D, Samorzšdowa Szkoła Podstawowa w Goœcicinie
III miejsce - „Pinokio” Szkoła Podstawowa nr 8 Wejherowo
Wyróżnienie - „ Œnieżynki”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Kębłowo

Zapraszamy na

 

 XIX  OTWARTY  TURNIEJ

 

SIATKÓWKI 

03 czerwca 2007 r.

niedziela

      

godzina  11.00

Zgłoszenia do 31 maja 2007 r.

 

Hala  Sportowa w Szemudzie

 

Organizator – Gminne Centrum Kultury, Sportu

i Rekreacji  w Szemudzie

 

Tel. 058 676 12 95 

lub 693 855 156

 

   Otwarty  turniej

 tenisa stołowego

o puchar Wójta Gminy

 

27.05.2007 r.

 

Niedziela,  godz. 12.00

Hala Sportowa w Szemudzie

 

Zapraszamy !!!

zawodniczki i zawodników  oraz  kibicówPrzesunięto termin trwania Powiatowego Konkursu Fotograficznego

informacja organizatorów. Zobacz więcej: http://www.bpgw.org.pl/?s=arc&c=kon&id=38 i http://bpgw.org.pl/?s=akt&id=58

Nieco ponad miesišc do otwarcia gniewińskiego "Oka"

więcej...

II Powiatowy Konkurs Fotograficzny - przesunięcie terminu

 

 Przypominamy, że wcišż przyjmujemy zgłoszenia do udziału w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym. Termin przesyłania prac został przesunięty na 31 maja.

Jako że tematy nie należš do najłatwiejszych, zdecydowaliœmy dać  uczestnikom trochę więcej czasu na dostarczenie fotografii konkursowych.

Liczymy na to, że zaowocuje to obfitoœciš zgłoszeń, tym bardziej, że aktualna pogoda bardzo sprzyja wycieczkom z aparatem.

 Prace można zgłaszać do końca maja. W dniu 1 czerwca nastšpi zebranie komisji konkursowej i wyłonienie najciekawszych prac. Wyniki zostanš  ogłoszone 4 czerwca 2007 roku a wręczenie nagród będzie miało miejsce 13  czerwca. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Posiedzenie komisji odbędzie się o godzinie 18.

Jakub Mazgajczyk

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo

http://bpgw.org.pl/?s=akt&id=50Wejherowscy zrzeszeńcy na Ukrainie

Wyjazd delegacji doszedl do skutku dzięki wsparciu Powiatu Wejherowskiego.

TR style="text-align: TOP;">
ZK-P

o tym

W Iwanofrankiwsku (Ukraina) goœciła delegacja działaczy Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, oddziału w Wejherowie. Wizyta wpisuje sie w kilkuletni okres współpracy wejherowskich zrzeszeńców  z tamtejszym Uniwersytetem Przykarpackim. Przekazujemy krótkš relację (na goršco) uzyskanš od prezesa ZK-P w Wejherowie, Tadeusza Trockiego:

"Do Iwano-Frankiwska nasza siedmio osobowa grupa zrzeszeńców przyjechała o godz. 14.00. Powitanie, obiad i spacer po Stanisławowie(dawna, polska nazwa miasta).

W dniu nastepnym oficjalne sppotkanie z rektorem Uniwersytetu p. Bohdanem Ostawczukiem oraz prorektorem jednoczesnie byłym ambasadorem w RP p. Ihorem Cependš.

Po obiedzie wyjazd do Maniawy gdzie oglšdalismy stary Monastyr z XIII w.

W dniu nastepnym spotkanie Dyrektorem Instytutu Turystyki i Zarzšdzania p. Wołodymyrem Welykoczym. Dwie godziny póŸniej spotkanie z Dyrektorem Instytutu Sztuki p. Hrycanem ( tam tez mielismy nocleg podczas pobytu w Stanisłšwowie). Podczas naszego pobytu mielismy trzy spotkania ze studentami wydz. polonistyki, turystyki i sztuki.

W Kołomyi przekazalismy do tamtejszego muzeum jajko (malowanka)na którym była para w ludowym stroju kaszubskim z czego b. szczęœliwa była p. dyrektor muzeum.

Zwiedziliœmy także muzeum przyrodnicze w którym witał nas p. dyr. Jarosław Senitowycz wraz z małżonkš.

Następnie bylismy w Kosiwie i Jaremczy na targowiskach ( niezapomniane przezycie)

Skorzystalismy także z zaproszenia p. Jarosława Melnika, gdzie w jego domu w Tatarowie spotkaliœmy sie z p. M. Łesiukiem i jego małżonkš.

Byliœmy także w bani (łaŸnia syberyjska).

Cały nasz pobyt na Ukrainie był dobrze zorganizowany i ciekawy, w czym duzy udział miały Olga Lazarowycz i Artur Tomczak.

 

 

 
JASEŁKOWE SZRANKI

Maluchy z terenu powiatu zaprezentowały umiejętnoœci aktorskie podczas przeglšdu jasełek.

 


DOM KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JANOWO" ZAPRASZA

Janowski Salon Muzyczny - "Muzyka Przyjaciół z Grodna"

Andreiej Kondratienko, Andriej Paulenka, Elena Paulenka,
Halho Ryhor ( istrumenty: bałałajka, domra, dutka, gitara, akordeon,
kontrabas)
28.01
niedziela
g.16.00
wstęp wolny


NASI W ZAGRANICZNEJ PRASIE

W ostatnim numerze  francuskiej, stowarzyszeniowej gazety  "Europe Échanges" znalazł się materiał dotyczšcy współpracy z partnerami z terenu powiatu wejherowskiego.

 

TR style="text-align: RIGHT;">
ambasadorzy powiatu

TR style="text-align: RIGHT;">
ambasadorzy powiatu

więcej...

PLAN IMPREZ
Domu Kultury SM „JANOWO”
luty 2007
 
 
 
Lp.
data
Nazwa imprezy
1.     
11.02
niedziela
g.16.00
Koncert Walentynkowy –
„Miłoœć Ci wszystko wybaczy”,
wystšpiš
Agnieszka Babicz – solistka kabaretu „Koń Polski”
Leszek Bolibok – skrzypce
Marek Walasek – gitara
Zbigniew Kosmalski - fortepian
2.     
12.02-23.02
Akcja FERIE
1.    
01-28.02
„Moje anioły” wystawa autorstwa Małgorzaty Karpińskiej
 
 

 
Ferie ze sztukš !

 2007
 
PROGRAM ZAJĘĆ

 

DZIẼ

 

Dzieci w wieku 6-10 lat

Dzieci w wieku 11-15 lat

12.02 (pn)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 -  „Pomorskie legendy” – spektal Teatru

               Niewielkiego z Gdańska

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

13.02 (wt)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 -  „Mała Syrenka” – spektal Teatru QFER

                z Gdańska

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

14.02 (œr)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 - „Przeboje mistrzów – muzyka która nas 

               łšczy w Zjednoczonej Europie” – artyœci 

               Teatru Muzycznego w Gdyni

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

15.02 (czw)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 -  „Szewczyk Dratewka” – spektakl

              gdańskiego teatru KLAPA

g.13.00 - Kulisy teatru – spotkanie z aktorem  

               Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

16.02 (pt)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 - „Pojedynek iluzjonistów” – magiczne

               show

g.13.00 – Karnawałowa szkoła tańca – „Szansa

               na sukcesik” – mini playback show

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

 

19.02 (pn)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 - „Zwierzaki z zoologicznej paki” –

             poznajemy zwierzeta domowe i nie tylko

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

20.02 (wt)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 -  „Bal przebierańców na zakończenie

              karnawału”

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

21.02 (œr)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 - „Starożytnoœć” spotkanie z rycerzami

               zamku w Gniewie

g.13.00 – „Paleta barw” spotkanie z malarzem

               Ireneuszem Leœniakiem

               Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

22.02 (czw)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 - „Armwrestling” spotkanie z Magdš

                Gutteter – mistrzyniš Polski, II 

                wicemistrzyniš Europy oraz IV

                zawodniczkš œwiata w kategorii   

                juniorów w  siłowaniu na rękę

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

23.02 (pt)

-

g.10.00 – Warsztaty plastyczne

g.11.00 – Karnawałowa szkoła tańca

g.12.00 - „Morskie opowieœci” – spotkanie z

                Neptunem – konkursy i zabawy

g.13.00 - Karnawałowa szkoła tańca

g.14.00 - Warsztaty Plastyczne

g.15.00 – Szkółka gitarowa

 

 

Ponadto codziennie

 

- Rogrywki tenisa stołowego

- Gry œwietlicowe

 

Zapraszamy

 


FERIE W DK "JANOWO"

więcej...

26.01.2007 r., sala widowiskowa WCK
Wystawa plastyczna „Przyjazd reniferów na goœcinne występy” – przedszkola, klasy „0”, „I- III”, szkoły podstawowe

26.01.2007 r., godz. 19.00 sala widowiskowa WCK
Kabaret Łowcy. B
Kabaret Łowcy.B nietuzinkowy i zwariowany twór satyryczny... zaskakujš, improwizujš i nie sš do końca do przewidzenia... bawiš się warsztatem i przy tym wszystkim wysyłajš ogromne dawki humoru... absurdalnego, ale autentycznego. Dzięki takiej wišzance gwarantujš relaks i œmiech do rozpuku... A skšd się wzięli? Sami widzš to tak...
... i nagle poœród prastarych, lekko podstarzałych tykwerii królujš mambuty.B Ich co drugie krople deszczu bólaja niczym niby nóżki w porezach.B jeszcze niedawno kultura owa była szeroko rozumiana jako wybryki ananasów, jednakże teraz jest po prostu fajna.B ... banany, borsuki, blondynki, bombaje, banie, bronxy, bigamisci, babtysci, baseny, burdy, bella ambiente, bannkkok, broda, ... wszystko to nagle zaczęło spadać niczym mech plonnik i byłoby przysłoniłoby całyby ten œwiat, œwiat zniekształcony, gdyby nie po cichu, jak zakamarki, z opuszczona głowa, pełni skruchy i władzy przyszli Łowcy.B ...
... i poszli
Bilety: 15 zł
 
27.01.2007 r. Kino Studyjne 9 Kompania Sala widowiskowa WCK
(Rosja / Ukraina , 2005)
Wojenny,

Czas : 130 min. reżyseria:Fiodor Bondarczuk, scenariusz: Yuri Korotkov
(Wstrzšsajšca, zrealizowana z ogromnym rozmachem, ekranizacja rosyjskiej kampanii wojennej w Afganistanie. Wielki hit w Rosji - w cišgu dwóch pierwszych tygodni wyœwietlania film obejrzało 3,8 mln widzów!
Rok 1980. Młodzi żołnierze sowieckiej armii przeniesieni zostajš z obozu szkoleniowego w samo centrum wojennej zawieruchy w Afganistanie. Tam otrzymujš zadanie utrzymania wzgórza 3234, jednak wyniszczajšce ataki partyzantów afgańskich dziesištkujš oddział. Żołnierze desperacko wzywajš pomocy, lecz nikt nie przychodzi im z odsieczš. Skazani sš tylko na siebie... Film oparty na prawdziwej historii.)
Fiodor Bondarczuk wychowywał się w rodzinie o filmowych korzeniach. Jego ojciec Siergiej Bondarczuk (dzieło reżysera to "Wojna i pokój" (1965-1967), dziewięciogodzinny, czteroseryjny film (Nagroda Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego w 1968) był znany radzieckim reżyserem i aktorem.
W 1991 ukończył Rosyjski Instytut Kinematografii VGIK. W 2003 roku otrzymał nagrodę Teffy (rosyjski odpowiednik Emmy). Zajmował się produkcjš różnych projektów, komponowaniem, kręceniem teledysków. Obecnie prowadzi w telewizji CTC popularny program o œwiecie kina.
 
01.02.2007 r. godz. 17.00 Sala nr 8 WCK
Turniej gry w Baœkę
 
02.02.2007 r. godz. 16.00
Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Szkoły Muzycznej w Wejherowie– koncert absolwentów
03.02.2007 r. godz. 19.00 Kino Studyjne WCK: film pt. „Wiatr buszujšcy w jęczmieniu”.

czas : 127 minut
( Niemcy / Włochy / Hiszpania / Francja / Irlandia / Wielka Br , 2006) Obsada: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham, Gerard Kearney
Ken Loach tym razem pokazuje historię dwóch braci, którzy w imię wielkich idei i walki o równoœć i sprawiedliwoœć zostajš zmuszeni, żeby stanšć przeciwko sobie.
Damian porzuca karierę i w œlad za bratem wstępuje do partyzantki IRA. Jako lekarz będzie musiał zabijać ludzi, kiedy jednak go dokona tego wyboru będzie gotów bronić sprawy aż do œmierci.
W Teddym, pozornie milczšcym i zamkniętym w sobie, wszyscy widzš przywódcę. Władza, którš mu powierzono utwierdza go w słusznoœci przekonań. Jest realistš, wierzšcym w kompromis, a nie romantykiem gotowym umierać za idee.
Film to próba rozliczenia się z przeszłoœciš i hołd złożony uczestnikom walk o niepodległoœć Irlandii ukazany w sposób nadzwyczajny, prosty i wyrazisty.
Laureat Złotej Palmy w Cannes 2006.!!!!!!!!!!!!!!!!! oraz Europejskiego Oskara za zdjęcia - Barry Ackroyd .

 

 

 


 

  CO NOWEGO W WCK?

 

TR style="text-align: RIGHT;">
zaproszenie na koncert

TR style="text-align: RIGHT;">
Zaproszenie na promocję


 MUZEUM PIŒMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO- POMORSKIEJ W WEJHEROWIE ZAPRASZA!

 

KALWARIA WEJHEROWSKA W INTERNECIE!

Nasze Œwięte Góry, dzięki którym Wejherowo nazywane jest Stolicš Duchowš Kaszub doczekały się swojej strony internetowej.

TR style="text-align: RIGHT;">
Jedna z kalwaryjskich kaplic


ROK POWIŒLA- BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

Samorzšd Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2007- Rokiem Powiœla. Po Kociewiu i Kaszubach (rok 2006), jest to kolejny subregion wyrózniony w ten sposób.

Więcej: http://www.rokpowisla.pl/

 


 

o ksišżce...

"Ewangelia Według œw. Jana na kaszubski tłumaczona
Przekład z języków niebiblijnych a przekład z języka greckiego
Studia i Materiały
Adam Ryszard Sikora 

    "Opracowanie Adama R. Sikory OPM dotyczy jak sam tytuł Wskazuje przekładu Ewangelii Według œw. Jana na język kaszubski, należšcy do grupy zachodniosłowiańskiej języków słowiańskich,. W Polsce posługuje się nim około 50 tysięcy Kaszubów.
Od 2005 roku uznawany on jest za język regionalny i można się nim posługiwać W urzędach, jako językiem pomocniczym. Bardzo dobrze się stało, że A. R. Sikora OPM zajšł się przekładem księgi biblijnej na język kaszubski. Wszak teksty biblijne liturgiczne najgłębiej wnikajš w œwiadomoœć i kulturę narodów chrzeœcijańskich (...). Opracowanie o. A. R. Sikory jest ze wszech miar twórcze. Jego autor zebrał olbrzymia, literaturę zwišzana, z kaszubskimi przekładami Biblii. Jednoczeœnie wychodzi on naprzeciw współczesnym zapotrzebowaniom przekładu w oparciu o tekst oryginału. Dotychczasowe tłumaczenia takimi nie były (...). Jest to naprawdę pod każdym względem praca twórcza, która na stałe wejdzie do biblijnej literatury zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim (...)."

Z recenzji wydawniczej ks. prof. dr hab. Ryszarda Rubinkiewicza SDB Członka Papieskiej Komisji Biblijnej

Mini- galeria z promocji ksišżki O. Adama Ryszarda Sikory -z przymrużeniem oka...


PIENIĽDZE DLA STOWARZYSZẼ Z WOJEWÓDZTWA!

Zarzšd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i przeciwdziałania patologiom społecznym. Oferty należy składać do 3 marca 2007 roku

więcej...

Projekt jest efektem współpracy Samorzšdu Województwa Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Stowarzyszenia Turystycznego Ziemia Wejherowska, Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub oraz właœcicieli 12 dworów i pałaców.

Wynikiem projektu jest m.in. wydawnictwo promujšce szlak w nakładzie 2150 egz. (56 stron), ulotki w języku polskim ( 8 tys. szt.), niemieckim, angielskim
( po 4 tys. szt.). Powyższa publikacja zawiera opis 12 obiektów wchodzšcych w skład szlaku oraz pozostałych 72 dworów i pałaców z terenu powiatów puckiego i wejherowskiego. Ponadto w opracowaniu zawarto bogatš dokumentację fotograficznš.

Powstały również 2 tablice informacyjne o szlaku (2 na 3 m) zlokalizowane  na terenie pałacu Przebendowskich w Wejherowie oraz na terenie powiatu puckiego oraz roll-up (œcianka wystawiennicza) i listki promocyjne.

Szlak był już promowany na targach turystycznych w Poznaniu. W ramach projektu zostanš również wkrótce uruchomione  strony internetowe: w języku polskim: www.dworypomorza.pl oraz w języku angielskim: www.pomeraniapalace.eu.

Na realizację projektu pozyskano œrodki: od samorzšdu wojewódzkiego -10 tys. zł, od dworów - 10,5 tys. oraz 5,5 tys. zł od lokalnych organizacji turystycznych.

Pomysłodawcš projektu był Arkadiusz Szczygieł  – kierownik Referatu Rozwoju i Projektów Europejskich, zaœ realizatorem Radosław Kamiński – specjalista d.s. turystyki, Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Sylwia Klawikowska

TR style="text-align: CENTER;">
Na szlaku...

 POWIATOWY PROJEKT TURYSTYCZNY- „Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub”

24 stycznia b.r. w dworze „Szeœć dębów” w Prusewie z udziałem Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Starostów: Wejherowskiego Józefa Reszke oraz Puckiego Artura Jabłońskiego, wójtów gmin Choczewo, Krokowa i Puck, odbyła się uroczystoœć podsumowania projektu pod tytułem „Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub”.

 

TR style="text-align: LEFT;">
Podczas części roboczej...

TR style="text-align: LEFT;">
Starosta Józef Reszke podejmował marszałka Mieczysława Struka

10-LECIE STOWARZYSZENIA "RODZINA PIAŒNICKA"

TR style="text-align: LEFT;">
zobacz:NOWINY Z POLICYJNEJ KRONIKI

Stowarzyszenie Przyjaciół Intergracji- zapoznaj sie z ich ofertš!

Do starostwa wpłynęło pismo, które prezentujemy poniżej.

 

plik graficzny   zobacz


TR style="text-align: LEFT;">
konkursXII Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Jana Drzeżdżona w Wejherowie

TR style="text-align: CENTER;">
Konkurs na stronę internetowąTR style="text-align: CENTER;">
Konkurs na stronę internetową


Starostwo Powiatowe w Wejherowie ogłasza konkurs
ofert na zbudowanie i administrowanie serwisu internetowego Projektu: „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół” współrealizowanego
ze œrodków Samorzšdu Powiatu Wejherowskiego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informacje na temat udziału w konkursie i realizacji zadania dostępne sš w pliku do pobrania na stronie internetowej Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Kandydaci do Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, iż Starosta Wejherowski w ubiegłym miesišcu ogłosił możliwoœć zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

więcej

Ogłoszenie to ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2007r., nr 80, poz. 1200, jak również zostało zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie na stronie www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ulicy 3 Maja 4 w Wejherowie.

         Kandydatury mogš zgłaszać działajšce na terenie powiatu wejherowskiego organizacje pozarzšdowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorzšdu terytorialnego. Każdemu uprawnionemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.

         Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 8 czerwca 2007 roku.

         Kandydatury należy zgłaszać na adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.Co działo się w wejherowskim muzeum w ubiegłym roku- sprawozdanie

przybliż sobie

Sprawozdanie z działalnoœci merytorycznej

Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w roku 2006

 

I.                  Gromadzenie zbiorów

1.     Kontynuowano politykę gromadzenia zbiorów poprzez wymianę, dary i zakupy. W sumie przyjęto 1169 muzealiów o łšcznej wartoœci 35.556,60 zł. W formie darów i wymiany pozyskano 910 eksponatów o wartoœci 17.669,60 zł., a opracowany zasób muzealny objšł 212 muzealiów o wartoœci 14.901 zł, zakupiono 47 eksponatów o wartoœci 2.986 zł.

2.     Wœród darów można wyróżnić czasopisma ukazujšce się na terenie większoœci kaszubskich gmin (m.in. Lesôk z Szemuda, Gminek z Koœcierzyny, Biuletyn Informacyjny z Luzina oraz czasopisma wydawane przez osoby narodowoœci niemieckiej pochodzšce z Kaszub, a po 1945 roku przebywajšce w Niemczech). Spoœród zakupów najcenniejsza jest osiemnastowieczna mapa Pomorza „Borussia Occidentalis Tabula”, Norinbergae 1718 r. oraz dalsza częœć spuœcizny po kaszubskim kompozytorze Lubomirze Szopińskim i jego bliższej oraz dalszej rodzinie.

3.     Nawišzano współpracę z kolejnymi podmiotami w zakresie wymiany wydawnictw i nieodpłatnego pozyskiwania zbiorów. W pierwszej kolejnoœci trzeba w tym kontekœcie wymienić Bibliotekę Uniwersyteckš Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kilkanaœcie regionalnych i lokalnych redakcji prasowych i mniejszych wydawnictw, jak Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

4.     Przy okazji przygotowywania przez Muzeum wystawy „Ruch kaszubsko-pomorski w XIX i XXI w.” do zbiorów pozyskano nieodpłatnie kilkadziesišt pamištek zwišzanych z tš problematykš, w tym głównie z działalnoœciš Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Udało się również Muzeum uzyskać ciekawe muzealia przy innej działalnoœci, jak pozostałe wystawy, wydawnictwa, promocje itp.

 

II.               Opracowanie zbiorów

1.     Wszystkie nabytki uporzšdkowano i opracowano, sporzšdzajšc do nich między innymi około dwóch tysišc kart katalogowych.

2.     Zakończono opracowanie rękopiœmiennej spuœcizny po rodzinie Szopińskich, w tym Lubomirze, uznawanym za najwybitniejszego współczesnego kaszubskiego kompozytora. Nie dotyczy to dalszej częœci spuœcizny, którš Muzeum otrzymało jesieniš ubiegłego roku.

3.     Zakończono opracowanie grafik Stanisława Brzęczkowskiego, Antoniego Suchanka, Jana Karola Schultza, Kazimierza Jasnocha.

4.     Na bieżšco kontynuowano zapisy w księgach muzealnych (akcesji, inwentarzowych), kartotekach (w tym przede wszystkim współczesnych czasopism) i innej muzealnej dokumentacji.

 

III.           Korzystanie ze zbiorów

1.     Ze zbiorów w muzealnych czytelniach skorzystało 350 osób, czyli prawie o 1/3 więcej niż w roku ubiegłym. Jest to o tyle zaskakujšce, iż w zwišzku z przeprowadzanymi od paŸdziernika ubiegłego roku pracami restauracyjnymi siedziby Muzeum, tzw. Pałacu Przebendowskich, czytelnia w tym obiekcie mogła funkcjonować w bardzo ograniczonym zakresie. Korzystajšcy opracowywali między innymi następujšce zagadnienia: biografie kaszubskich twórców i działaczy (Klemens Derc, Hubert Suchecki, Konstanty Bšczkowski, Edmund Janas, Teodora i Izydor Gulgowscy, kandydat do wyniesienia na ołtarze bkp K. Dominik), bibliografię kaszubskiej muzyki, jubileuszowš monografię Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ziołolecznictwo na Kaszubach, historię Festiwalu Pieœni o Morzu, dzieje pomorskich miejscowoœci i szereg innych. Oddzielnie można wspomnieć o przygotowywaniu pracy „Działalnoœć wejherowskiego Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej” przez studentkę Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

2.     Opracowano i odpowiedziano na 75 kwerend. Zwracały się do nas przede wszystkim zaprzyjaŸnione muzea, w tym Muzeum Pomorza Œrodkowego w Słupsku, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum. Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzydzach Kiszewskich oraz instytucje naukowe (m.in. Uniwersytet Warszawski i Gdański), pracownicy naukowi i magistranci, studenci, uczniowie, dziennikarze.

3.     Stale udzielano ustnych i telefonicznych informacji o zbiorach.

4.     Powstajšcš przy współpracy Muzeum Kaszubskš Bibliotekę Cyfrowš wzbogacono o kolejne wydawnictwa, w tym współczesne publikacje muzealne, m.in. zeskanowane bajki kaszubskojęzyczne, pierwotnie opublikowane w pierwszej serii czasopisma kaszubskiego „Gryf” z poczštku XX wieku. Przy daleko idšcej współpracy z prof. Jerzym Trederem - znanym językoznawcš i młodymi twórcami, dziennikarzami kaszubskimi, przygotowano tłumaczenie na język kaszubski niezbędnych terminów, funkcjonujšcych w tego rodzaju przedsięwzięciach.

5.     Muzealne zbiory wypożyczono na wystawy organizowane przez muzea w Chojnicach, Wdzydzach, Lęborku, Warszawie, w tym między innymi posiadane przez Muzeum zabytki piœmiennicze zwišzane z historiš sšdownictwa na terenie Kaszub.

6.     Zbiory Muzeum udostępniono do realizacji dwóch filmów: Mariana Kubery o Aleksandrze Jancie Połczyńskim oraz prezentacji Wejherowa przez Gdański Oœrodek Telewizji Polskiej oraz kilkunastu informacji w audycjach telewizyjnych i radiowych.

 

IV.           Wystawy

1.     Wystawa plastyków gdyńskich „Nasze fascynacje” (wystawa otwarta w grudniu ubiegłego roku).

2.     „Ziemia Lesoków” – wystawa fotografii E. Kamińskiego (otwarcie w grudniu ubiegłego roku).

3.     Malarstwo Emilii i Andrzeja Sobierajów (marzec 2006 r.).

4.     Wystawa malarstwa, rysunku i grafiki Urllicha Bewersdorffa (wypożyczono z Muzeum Pomorza Œrodkowego, marzec-kwiecień 2006 r.).

5.     Wystawa z okazji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieœni o Morzu (otwarta 12.05.06 r., organizator Wejherowskie Centrum Kultury).

6.     Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Ruch kaszubsko-pomorski w XIX i XXI wieku”, (otwarto 03.06.06 r.) Jest to największa, najważniejsza ubiegłoroczna ekspozycja, którš Muzeum przygotowało w daleko idšcej współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Oprócz zbiorów własnych wykorzystano na niej zabytki, pamištki od następujšcych osób i instytucji: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Pomorza Œrodkowego. Skansenu Wsi Słowińskiej w Klukach, Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie, Redakcji ”Pomeranii” w Gdańsku, Zarzšdu Głównego i Oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Zespołu „Koleczkowianie”, Józefa Borzyszkowskiego, Urszuli Bolduan, Emili i Antoniego Czajów, Piotra Dziekanowskiego, Sławomira Dzienisza, Huberta Hoppe, Elżbiety i Antoniego Janków, Jerzego Kiedrowskiego, Wojciecha Kiedrowskiego, Cezarego Obracht- Prondzyńskiego, Zygmunta Orła, Brunona Synaka, Tomasza Szymańskiego, Józefa Wandtke, Jana Wyrowińskigo.

7.     Wystawa z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych, organizator: Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Wejherowie (otwarta czerwiec 2006 r.).

8.     „Historia Redy na starej fotografii” – wystawa wyjazdowa z okazji Dnia Redy, prezentowana w Zespole Szkół nr 1 w Redzie. Eksponowano na niej ilustracje do wydawanej przez Muzeum monografii „Historia Redy” (czerwiec 2006 r.)

9.     „Obserwatorium Nr 4” – wystawa plastyczna z okazji Dni Powiatu Wejherowskiego młodych adeptów sztuki z terenu powiatu (wrzesień-paŸdziernik 2006 r.)

10.  „Radoœć tworzenia” – ekspozycja twórczoœci znanej gdańskiej plastyczki, Gertrudy Wilczopolskiej (paŸdziernik – listopad 2006 r.)

11.  Kaszubi. Kultura i Język – wystawa przygotowana wspólnie z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Kaszubskim Zespołem Parlamentarnym i zaprezentowana w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy okazji podejmowania przez polski parlament uchwały w sprawie pięćdziesištej rocznicy reaktywowania kaszubskiego ruchu regionalnego. Autorem jej scenariusza był prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Starosta Pucki Artur Jabłoński (w konsultacji z Posłem Kazimierzem Kleinš i Dyrektorem Bogusławem Brezš), komisarzem kustosz Janina Kurowska. Wykorzystano do niej zbiory kilkunastu instytucji i osób prywatnych: Akademia Kształcenia Zawodowego – Gdańsk, Biblioteka Sejmowa – Warszawa, Drukarnia ABAT – Wejherowo, Gminny Oœrodek Kultury – Parchowo, Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej – Wejherowo, Muzeum Wsi Słowińskiej – Kluki, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie – Bytów, Państwowe Muzeum Stutthof – Sztutowo, Radio Kaszëbë – Władysławowo, Redakcja „Pomeranii” – Gdańsk, Starostwo Powiatowe – Lębork, Urzšd Miasta – Jastarnia, Zespół Kòmpanijô Wadzëboków, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Gdynia, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarzšd Główny – Gdańsk, Dzięcielski Brunon, Kiedrowska Wanda, Kosmulska Sławina, Odyniecki Mirosław, Pobłocki Czesław, Połchowski Henryk, Pryczkowski Eugeniusz. Wystawa ma charakter objazdowy. W listopadzie była prezentowana w Sejmie, w grudniu/styczniu w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obecnie jest otwarta dla zwiedzajšcych w Gdyni.

12. „Widoki z Pomorza Œrodkowego w grafice i rysunku Rudolfa Hardowa” – ekspozycja wypożyczona z Muzeum Pomorza Œrodkowego w Słupsku (grudzień 2006 r.)

13.  Ekspozycja poœwięcona drodze życiowej i twórczoœci G. Labudy- polskiego mediewisty, honorowego przewodniczšcego Rady Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, z okazji przypadajšcych 28 grudnia ubiegłego roku 90-tej rocznicy Jego urodzin. Autorem jej scenariusza i komisarzem była kustosz Grażyna Wirkus, wykorzystano na niej również eksponaty z kilkunastu instytucji i osób prywatnych z całego kraju. Z uwagi na głębokie i różnorodne zakorzenienie Jubilata w kaszubskš małš ojczyznę i powišzania z niemalże wszystkimi krajowymi oœrodkami nie tylko naukowymi, wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie, przekraczajšce granice Pomorza. Warto dodać, iż przedstawiciel Muzeum uczestniczył również w obchodach jubileuszu prof. G. Labudy, organizowanych przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

14.  Wspólnie z gdyńskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Muzeum przygotowuje wyjazdowš ekspozycję poœwięconš historii i współczesnoœci kaszubskiego czasopiœmiennictwa. Termin otwarcia tej wystawy przesunięto na sezon letni bieżšcego roku.

15. Podjęto prace nad scenariuszem i zwišzanš z nim kwerendš do przygotowanej w obecnym roku wystawy „Ruch pielgrzymkowy na Kaszubach”, do czego Muzeum jest zobowišzane przy realizacji projektu europejskiego na restaurację wejherowskiej kalwarii. W jego ramach zostanie odrestaurowana jedna sala w Siedzibie Muzeum, tzw. „Pałacu Przebendowskich”. Otwarcie przewiduje się na lipiec bieżšcego roku.

16. Ponadto Muzeum przygotowało kilka mniejszych wystaw przy okazji innych muzealnych uroczystoœci, w tym przede wszystkim na zakończenie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona.

17.  Zbiory Muzeum były również wykorzystywane przy wystawach przygotowywanych przez inne instytucje, w tym m.in. w kopii stanowiš częœć stałej ekspozycji w Ratuszu Miejskim w Wejherowie.

18. Powyższe wystawy obejrzało łšcznie ponad 11 tysięcy osób ( bez pkt. 17)

 

V.              Działalnoœć edukacyjna. Lekcje i prelekcje Muzealne.

1.     Pracownicy Muzeum przeprowadzili 179 lekcji i prelekcji muzealnych o tematyce ujętej w planie pracy za 2006 r., w których uczestniczyło 3881 dzieci i młodzieży. Najbardziej popularne były tematy: „Bajki, baœnie i legendy kaszubskie”, „Rok obrzędowy na Kaszubach”, „Historia Wejherowa”, „Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej”.

2.     Ponadto przygotowano kilka specjalnych lekcji, pokazów muzealnych na tematy zwišzane z dziejami i kulturš naszego regionu na indywidualne zamówienia zainteresowanych, między innymi dla pracowników i studentów polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku i uczestników seminarium dr Janusza Trupindy z Muzeum Zamkowego w Malborku, grupy policjantów z województwa pomorskiego, uczestników podróży studyjnej austriackiego instytutu kultury w Warszawie i innych. Wzięło w nich udział około 300 uczestników.

3.     Muzeum było współorganizatorem trzech szkolnych programów edukacyjnych wspólnie ze Szkołš Podstawowš w Bolszewie

 - „W stronę Bałtyku” majšcego na celu ukazania dzieciom szkolnym dorobku kulturowego (zabytki, przyroda) najbliższego otoczenia, od siedziby szkoły do Bałtyku. W programie udział wzięły dzieci z różnych klas, V-VI). Spotkania grupy odbywały się w Muzeum, SSP w Bolszewie. Odbyły się dwie wycieczki; po gminie Gniewino i Choczewo. Dzieci poznawały zbiory Muzeum, historię trzech gmin, walory turystyczne, zwyczaje kaszubskie. Samodzielnie wykonywały foldery, sporzšdzały pocztówki, opracowywały trasy turystyczne, pisały krótkie utwory literackie. Podczas zajęć zdobywały i utrwalały swojš wiedze o regionie, także w jęz. angielskim. Program był kontynuacjš poprzednich programów, w tym pierwszego: „Dzieci i młodzież w UE”.

- W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczšł się program pt. „Kultura na szlaku Wisły”. Podobnie jak poprzednie, realizowany jest wspólnie z SSO w Bolszewie (mgr Justyna Miszke-Redman) i Panoramš Powiatu Wejherowskiego (red. Dominika Studnicka). W programie tym młodzież poznaje tematy zwišzane z kulturš, a także największš Polskš rzekš Wisłš. Ze względów praktycznych wybrano kilka miejscowoœci (Kraków, Sandomierz, Kazimierz, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk). Częœć będzie poznawana wirtualnie, ale niektóre z tych miejsc na pewno młodzież odwiedzi. W 2006 roku odbyły się 4 spotkania (w tym jedna wycieczka do Gdańska – zwiedzanie m.in. Muzeum Bursztynu, Domu Uphagena, Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa, Bazyliki Mariackiej, spacery: „Droga Królewskš” i na Motławę). Wirtualnie młodzież zwiedzała Toruń i Bydgoszcz.

 

- „œlady przeszłoœci”, w ramach, którego dzieci poznały historię zapomnianego miejsca (zabytku) w ich gminie, cmentarza żydowskiego na Żydowskiej Górze w Bolszewie.

W programach tych wzięło udział przeszło 200 uczniów.

4. W ramach współpracy z Gminš Wejherowo w siedzibie Muzeum odbyły się prezentacje różnych programów edukacyjnych, przygotowanych przez kilkanaœcie szkół z terenu Powiatu Wejherowskiego i Puckiego.

5. Pracownicy Muzeum brali udział w pracach jury kilku konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży, w tym między innymi konkursu recytatorskiego poezji polskiej, kaszubskiej literatury ”Rodnô mówa”, Towarzystwa Kultury Teatralnej, genealogicznego dla dzieci szkół w Redzie itp.

 

VI.           Koncerty

1.     W ramach cyklu koncertów „Spotkania z Muzykš Kaszub” zorganizowano koncert „Tam gdzie spièwojš skòwrònczi”, poœwięcony kompozycjom Renaty Gleinert, „Muzyka pomorskich rodów” (głównie utwory Aleksandra i Stanisława Janty Połczyńskich) oraz „Wspomnienie o Aleksandrze Tomaczkowskim”, twórcy wielu popularnych na Kaszubach kompozycji i zespołu „Bazuny” z Żukowa. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum wydało płytę pokoncertowš  z tego cyklu „ Ptôszkòwie na lëpie. Pieœń z Kaszub Południowych” (nakład: 2 tys. egzemplarzy).

2.     W ramach cyklu koncertów muzyki poważnej „W Pałacu” odbył się koncert chopinowski przygotowany przez Akademię Muzycznš w Gdańsku.

3.     W siedzibie Muzeum odbyło się osiem koncertów przygotowanych przez inne instytucje, między innymi zespół szantowy „Kochankowie Rudej Marii” oraz ogólnopolskie warsztaty akordeonowe, zorganizowane przez Szkołę Muzycznš w Wejherowie. Warto też wyróżnić letnie koncerty przygotowane przez Wejherowskie Centrum Kultury w przyległym parku zatytułowane „Na schodach”.

4.     W sumie w tych koncertach wzięło udział ok. 1000 osób.

 

VII.       Inne wydarzenia muzealne

1.     Przygotowano i zorganizowano, podobnie jak w latach ubiegłych, kolejnš, jedenastš edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, tradycyjnie posiadajšcego dwie kategorie, polsko i kaszubskojęzycznš. W tym roku nadesłano na niego ponad trzydzieœci prac, które oceniało jury pod przewodnictwem Z. Żakiewicza. Pierwszš nagrodę za opowiadanie w języku polskim zdobył Czesław Markiewicz z Zielonej Góry, a za opowiadanie w języku kaszubskim Jarosław Kroplewski z Gdyni.

2.     Muzeum było współorganizatorem konferencji popularno-naukowej „Społeczny ruch regionalny po Kaszubskim Kongresie w Wejherowie” oraz festynu kaszubskiego, który odbył się wokół siedziby Muzeum 3 czerwca.

3.     W Muzeum odbyły się kolejne spotkania młodych twórców literatury kaszubskiej.

4.     Wspólnie z Instytutem Kaszubskim oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Muzeum przygotowało ogólne spotkanie (seminarium językowo-literackie), poœwięcone współczesnej literaturze kaszubskiej.

5.     Wspólnie z Instytutem Kaszubskim Muzeum przygotowało konferencję poœwięconš sylwetkom, twórczoœci i językowi młodokaszubów.

6.     Promocje ksišżek

      - Jerzy Dšbrowa Januszewski „Westnë merczi”; laudator S. Janke

      - Jan Szutenberg „Tabaka dla Kaszëbow”, laudator T. Lipski

      - B. Chrzanowski, A. Gšsiorowski, K. Steyer, „Polska Podziemna na

        Pomorzu w latach 1939-1945; laudator M. Wojciechowski

      - Hanna Popowska-Taborska „Szkice z kaszubszczyzny” – laudator

         J. Treder (wspólnie z Instytutem Kaszubskim)

      - Jerzy Treder „Historia kaszubszczyzny Literackiej. Studia” – laudator              M. Cybulski (wspólnie z Instytutem Kaszubskim)

7.     Pracownicy Muzeum wygłosili kilka referatów poœwięconych kulturze, dziejom Kaszub i Pomorza, m.in. o ruchu wydawniczym na Pomorzu (G. Wirkus) oraz o edukacyjnej roli wejherowskiego muzeum (B. Breza).

8.     Pracownik Muzeum, Pani Elżbieta Ball-Szymroszczyk należała do organizatorów i była członkiem jury konkursu „Haft kaszubski Linia 2006 r.”

9.     W siedzibie Muzeum odbyło się kilka uroczystoœci, posiedzeń przygotowanych przez inne instytucje, w tym między innymi spotkanie Pomorskiej Rady Metropolitarnej pod przewodnictwem Marszałka Województwa Jana Kozłowskiego.

10.  Nawišzano współpracę z Oœrodkiem Informacji Bibliotecznej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku w zakresie wymiany danych bibliograficznych.

11.  Udzielono kilkadziesišt wywiadów (przybliżajšcych Muzeum i jego działalnoœć) do publikacji prasowej, audycji radiowych i telewizyjnych.

12.  Dzięki współpracy z Politechnikš Gdańskš Muzeum otrzymało nieodpłatnie trzy komputery, co pozwoliło nareszcie na skromnš komputeryzację działalnoœci merytorycznej instytucji. W drugiej połowie roku prace te zintensyfikowano dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13.  Kontynuowano cykl artykułów promocyjnych Muzeum w lokalnym czasopiœmie: „Panorama Powiatu Wejherowskiego” w stałej rubryce „Z muzealnego regału”.

14. Pracownicy Muzeum uczestniczyli w kilkunastu konferencjach, sesjach, promocjach ksišżek o tematyce kaszubsko-pomorskiej oraz ogólnokrajowych szkoleniach (warsztatach) muzealnych, między innymi w Krakowie i Olsztynie.

15. Wspólnie ze „Stowarzyszeniem Gdyński Szwadron Krakusów” Muzeum zorganizowało odczyt i prezentację multimedialna nt. „Dzieje Gdyńskiego Szwadronu Krakusów 1933 – 1939”.

16.  Siedziba Muzeum, tzw. Pałac Przebendowskich stała się atrakcyjnym miejscem dla przedsięwzięć kulturalnych innych instytucji. Stale odbywajš się w nim spotkania chóru im. Jana Trepczyka. W częœci remontowanej, ułatwiajšcš odpowiedniš scenografię do charakteru sztuki odbyło się przedstawienie teatralne przygotowane przez Wejherowskie Centrum Kultury: „Dwa teatry” Jana Szaniawskiego i inne.

 

VIII.    Wydawnictwa

1.     Przy współpracy z Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Muzeum wydało katalog wystawy „ Ruch kaszubsko-pomorski w XIX i XXI wieku”, informator konferencji „Społeczny ruch regionalny po Kaszubskim Kongresie w Wejherowie” oraz plakaty o tych przedsięwzięciach. Wydano również ulotki, programy, folderki do innych wystaw, w tym szczególnie do „Kaszubi. Kultura i język”.

2.     Wspólnie z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Wydawnictwem „Region” Muzeum wydało pišty zeszyt almanachu młodych twórców kaszubskich „Zymk”.

3.     Genius Loci. Przyczynki do najstarszych dziejów Wejherowa. Wybór Pism Gaudentego A. Kustusza OFM, pod red. Grażyny Wirkus(wspólnie z wydawnictwem T&T).

4.     Muzeum wydało kolejna antologię, literackiego pokłosia konkursu im Jana Drzeżdżona, będšcego zbiorem najciekawszych, nagrodzonych opowiadań z dwóch ostatnich edycji konkursu. Nosi ona tytuł „ Tam gdzie słychać œpiew syren”, a jej redaktorem jest Z. Żakiewicz.

5.     Ukazała się drukiem wydana przez Muzeum monografia „Historia Redy”. Jej promocja odbyła się 8 lutego 2007 roku w Redzie.

6.     Wspólnie z Muzeum Ziemi Puckiej Muzeum wydało „Figle kaszubskich gburów” Jana Patocka, dołšczajšc do niego płytę CD z nagraniem utworu T. Fopkego.

7.     Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Kartuzach i Gminie Żukowo wydano opowiadania Mariana Jelińskiego.

8.     Muzeum przygotowuje kolejne publikacje, w tym antologię współczesnej literatury kaszubskiej oraz zbiór opowiadań Stanisława Jankego.

IX.           Finanse i Remont

1.     W roku 2006 znaczšco działalnoœć merytorycznš Muzeum wsparło finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specjalne dotację otrzymały spotkania piszšcych po kaszubsku, cykl koncertów „Spotkania z Muzyka Kaszub”, konkurs im. Jana Drzeżdżona oraz wystawa „Ruch kaszubsko-pomorski w XIX i XXI wieku”. Przy kontynuowaniu wsparcia tych przedsięwzięć przez okoliczne samorzšdy dotacje te pozwoliły na podniesienie ich poziomu oraz merytorycznego oddziaływania

2.     Rozpoczęto restaurację jednej sali siedziby Muzeum, tzw. Pałacu Przebendowskich z odtworzeniem zabytkowej polichromii w ramach odrestaurowania kalwarii wejherowskiej. To właœnie w tym pomieszczeniu będzie w przyszłym roku prezentowana wystawa „Ruch pielgrzymkowy na Kaszubach”. Œrodki na ten cel pochodzš z Unii Europejskiej i Powiatu Wejherowskiego.

3.     Zakończono restaurację prawego skrzydła parteru Pałacu Przebendowskich (6 sal z polichromiš oraz windę dla niepełnosprawnych). Koszt tych prac przekroczył 600 tyœ. zł. Pochodziły one ze specjalnej dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiatu Wejherowskiego. Ponadto przystšpiono do wyposażenia odrestaurowanej częœci Pałacu, m.in. dokonujšc wyboru żyrandoli do odrestaurowanych sal.

 

Największym wydarzeniem w ubiegłorocznej działalnoœci Muzeum, potwierdzajšcym jego merytoryczne znaczenie, było wpisanie go decyzjš PRM/88/06 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Państwowego Rejestru Muzeów.

 

Wejherowo, marzec 2007 r.więcej

Zapraszamy kibiców na MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW

W TENISIE STOŁOWYM - SZEMUD 17.06.2007 r.

o godz. 10.00Zaproszenie do Szemuda

IV Konferencja Nauczycieli- Regionalistów w Wejherowie

Ankieta dla stowarzyszeń

Zachęcamy do wypełnienia załšczonej ankiety. Mamy nadzieję, że dane w ten sposób pozyskane pozwolš nam  wyjœć naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie poszerzenia mozliwoœci wsparcia organizacji pozarzšdowych.  

Wydzial Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie

plik MS Word   spójrz


Rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Fotograficzny w Bolszewie

Powiat ufundował dla zwycięzców nagrody ksišżkowe.

 

Czerwcowe "Rumskie Nowiny"

Najnowszy numer rumskiego biuletynu

Dobiega końca remont biblioteki

Niedługo zakończy się remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Uzyskali pienišdze z województwa na sport. Jedyny klub z powiatu

Rugby Club Arka Rumia otrzyma dotację z budżetu województwa na szkolenie dzieci i młodzieży połšczone z udziałem w rozgrywkach.

 

Powiat w Metropolitalnym Zwišzku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej. Wspólny bilet dla mieszkańców 

Prowadzone sš prace zmierzajšce do ujednolicenia biletów komunikacyjnych w województwie. Z naszego powiatu do Zwišzku należš: Wejherowo, Rumia, Reda i Luzino.

Wieœci z Powiatu Wejherowskiego

Oto najnowsze wydanie.

Powiatowy Konkurs Haftu w Wejherowie

W wejherowskim muzeum miało miejsce rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Haftu Kaszubskiego, połšczonego z wystawš prac. Organizatorem konkursu był wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego. Patronat nad imprezš objšł Starosta Wejherowski, który  ufundował nagrody ksišżkowe dla zwycięzców.

protokół

PROTOKÓŁ
DWUNASTEGO KONKURSU „HAFT KASZUBSKI-LINIA 2007”
12.06.2007R.
 
            Najpowszechniej znanš dziedzinš sztuki ludowej Kaszub jest haft. Jego piękno i oryginalnoœć zachwyca nie tylko znawców sztuki ludowej. Piękne sš hafty wielobarwne i czepcowe wykonywane złotš i srebrnš nitkš.
            Tegoroczny konkurs jest dwunastš edycjš. Celem konkursu było i nadal jest dšżenie do upowszechnienia wartoœci i piękna wszystkich szkół haftu kaszubskiego, rozbudzenie zainteresowania sztukš ludowš Kaszub oraz stwarzania możliwoœci prezentacji hafciarskich dzieł.
W konkursie organizowanym przez Gminny Dom Kultury w Lini biorš udział osoby zajmujšce sie haftem kaszubskim z terenu województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Swoje prace prezentujš uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, œrednich i osoby dorosłe. Zaproszenia do udziału w konkursie wysłano w lutym br. do szkół i osób dorosłych oraz instytucji kultury. Wysłano również 38 pism do instytucji, urzędów i osób prywatnych zwracajšc się o pomoc finansowš lub rzeczowš na organizację konkursu. Pozytywnie odpowiedziało 25 adresatów.
Prace konkursowe komisja oceniała 29 maja br. W skład komisji weszli:
1. Elżbieta Szymroczak-Ball – etnograf, pracownik Muzeum Piœmiennictwa i muzyki Kaszubsko-                   pomorskiej w Wejherowie,
2. Joanna Cichocka – mgr sztuki, pracownik Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-   Pomorskiej w Wejherowie,
3. Zdzisław Konkel – przewodniczšcy Komisji Kultury i Oœwiaty Rady Gminy Linia,
4. Edmund Szymikowski – p.o dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini.
 
Komisja stwierdziła , że na tegoroczny konkurs wpłynęło 231 prac od 120osób. Liczba prac przekazanych na konkurs była ograniczona ze względu na możliwoœci wystawowe.
 
W tegorocznym konkursie udział wzięło:
-         40 uczniów szkół podstawowych, przekazujšc na konkurs 54 prace,
-         24 uczniów gimnazjum i szkół œrednich, przekazaujšc na konkurs 31 prac,
-         56 osób dorosłych, przekazujšc na konkurs 146 prac.
 
Prace konkursowe oceniano w kategoriach:
-         prace uczniów szkół podstawowych,
-         prace uczniów szkół gimnazjalnych i œrednich,
-         prace osób dorosłych.
 
Komisja konkursowa oceniajšc prace konkursowe zwracała uwagę na:
-         zgodnoœć z ornamentykš poszczególnych szkół haftu kaszubskiego
-         prawidłowš kolorystykę elementów wzorów,
-         oryginalnoœć kompozycji wzorów,
-         poziom technicznego wykonania.
 
            Komisja konkursowa odnotowała dużš iloœć zgłoszeń, wysoki poziom artystyczny prezentowanych prac. Zwróciła uwagę na nawišzanie do tradycji regionu i uwzględnienie wszystkich szkół haftu kaszubskiego .Jury docenia trud organizatora konkursu w dwunastym roku funkcjonowania konkursu, zdobywanie sponsorów i darczyńców. Komisję cieszy fakt uczestnictwa w konkursie dzieci i młodzieży (stały od lat wielu), co pozwala mieć nadzieję, że haft kaszubski będzie się dalej rozwijał. Szczególne podziękowania komisja kieruje do opiekunów i instruktorów za trud i rozwijanie zainteresowań regionalnych. Fakt, że konkurs patronujš Marszałek Województwa Pomorskiego i Starosta Wejherowski dowodzi, że ranga konkursu wzrasta.
            Komisja konkursowa oraz organizator konkursu doceniajš inicjatywę Burmistrza Gminy Żukowa o urzšdzeniu pokonkursowej wystawy w Zukowie- kolebce haftu kaszubskiego.
 
W tegorocznym konkursie nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Kategoria szkół podstawowych:
 
I miejsce:      Martyna Hendrich- Gowidlino,
    Edyta Pobłocka- Kętrzyno,
    Angelika Dzierzagowska- Żukowo,
    Natalia Grzenkowicz- Sierakowice,
II miejsce:   Anna Kończk- Wejherowo,
 Agnieszka Rozmysłowicz- Rumia,
 Błażej Regliński- Dzierżšżno,
 Patryk Regliński- Żukowo,
III miejsce: Karolina Polejowska- Sierakowice,
Martyna Wenta- Sierakowice,
Paulina Wendt- Sierakowice,
Aneta Wolska- Sierakowice,
Kamila Kuczkowska- Sierakowice,
Piotr Kškol- Sierakowice,
Wyróżnienia: Damian Kaleta- Rumia,
Marzena Rozmysłowicz- Rumia
Martyna Wolska- Gowidlino,
Martyna Okrój- Miłoszewo,
Aleksandra Hinz- Rumia
Alicja Ptach- Rumia,
Weronika Kropidłowska- Sierakowice,
Anna Partyka- Rumia,
Katarzyna Bryłka- Rumia,
Agnieszka Kšcka- Rumia.
 
W kategorii klas gimnazjalnych i œrednich nagrody nagrody i wyróżnienia otrzymali:
 
I miejsce:   Barbara Burka- Zukowo,
 Karolina Szymańska- Żukowo,
 Mariana Siebert- Żukowo,
 Mariola Kwidzyńska- Żukowo,
 Monika Puzdrowska- Żukowo,
 
II miejsce: Katarzyna Block- Żukowo,
Dominika Padoł- Żukowo,
Aleksandra Bejrowska- Żukowo,
Monika Pobłocka- Strzepcz,
III miejsce: Robert Hasse- Miłoszewo,
Anna Formella- Zukowo,
Karolina Cieszyńska- Żukowo,
Patrycja Formella- Tuchlino,
Wyróżnienie: Łukasz Szmitke- Miłoszewo,
Emilia Olszewska- Sierakowice.
 
 
 
W kategorii osób dorosłych nagrodzono i wyróżniono:
 
I miejsce: Bogumiła Błażejewska- Tuchola,
Zbigniew Mysłek- Człuchów,
                Józefa Sitarz- Przechlewo,
Lidia Kowalska- Człuchów,
Anna Konkel- Wejherowo- nagroda honorowa,
Irena Muchowska- Chojnice,
Wanda Sznylewska- Człuchów,
Wanda Dzierzagowska- Żukowo
 
II miejsce:Stanisława Hinc- Linia,
Alojza Zaremba-Lipińska- Tuchola,
Teresa Grebin- Chojnice,
Danuta Petelska- Człuchów,
Anna Ledwożyw- Starogard Gdański,
Elżbieta Lewandowska- Człuchów,
Barbara Okonek- Tuchola,
Hanna Kozłowska- Tuchola,
Irena Gierszewska- Przechlewo,
Irena Szczepańska- Przechlewo
 
III miejsce; Barbara Rożniak- Tuchola,
Maria Glaza- Tuchola,
Anna Czurejno- Człuchów,
Helena Megger- Przechlewo,
Bernadeta Keglińska- Żukowo,
Hanna Kołaczyn- Człuchów,
Renata Glaza- Tuchola,
Zuzanna Kotarska- Gdańsk,
Halina Sala- Tuchola,
Bogusława Kużmińska- Kiełpin,
halina Wensierska- Gdynia,
Jadwiga Brożek- Chojnice,
 
 
Wyróżnienie: Felicja Kołakowska- Tuchola
Zofia Orłowska- Przechlewo
Maria lotka- Żukowo,
Teresa Kamecka- Tuchola,
Maria Werachowska- Przechlewo,
Aleksandra Weilandt- Tuchola,
Maria Grzenkowicz- Linia,
Antonina Olszewska- Tuchola,
Jadwiga Januszewska- Chojnice,
Łucja Chyła- Tuchola,
 Leokadia Kwasigroch- Tuchola,
Marianna Weilandt- Tuchola,
Danuta Piesio- Tuchola.
 
 
 
        Komisja konkursowa gratuluje nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie. Wyraża przekonanie, że zainteresowanie pięknym kaszubskim haftem nie ustanie, że zajmujšcy się haftem będš mogli prezentować swoje prace w kolejnych konkursach.
        Komisja konkursowa serdecznie dziękuje wszystkim osobom bioršcym udział w konkursie, dziękuje nauczycielom i instruktorom przygotowujšcym uczniów do konkursu. Szczególne podziękowania komisja kieruje do sponsorów za pomoc finansowš i rzeczowš. Ich pomoc na pewno ułatwia i urozmaiciła konkurs. To także potwierdzenie faktu, że sztuka ludowa Kaszub warta jest promocji.
 
 
 
 
 XII Konkurs Haftu Kaszubskiego w Lini przeszedł do historii. Poznaj zwycięzców

12 czerwca odbyło sie podsumowanie konkursu, nad którym honorowy patronat objšł Starosta Wejherowski.

I Szemudzki Przeglšd Orkiestr i Zespołów Dętych. Zapraszamy!

8 lipca, w Szemudzie odbędzie się I Szemudzki Przeglšd Orkiestr i Zespołów Dętych. Jest to  kolejna, nowa impreza kulturalna w tej gminie.

 

plik MS Word   program
plik MS Word   plakat


Zaproszenie na koncert do Wejherowa

TR style="text-align: LEFT;">
zaproszenieZapowiedzi Wejherowskiego Centrum Kultury

Aktualne propozycje kulturalne

więcej

7.07.2007rgodz. 18.00
Koncert zespołu TEMPESTA TRIO – promenadowa muzyka klasyczna Park Miejski

Michał Bšcała – skrzypce

Leszek Kołodziejski – akordeon

Domink Jabłkowski – kontrabas

Muzycy - wszyscy po Akademii Muzycznej - aktualnie wykonujš francuskie musette, argentyńskie tanga, rosyjskie romanse oraz własne aranżacje muzyki cygańskiej, żydowskiej, greckiej i bałkańskiej


7.07.2007rgodz. 10.00
Ogólnopolski Turniej Warhammer Zespół Szkół nr 3


8.07.2007rgodz. 9.00
Ogólnopolski Turniej Warhammer Zespół Szkół nr 3

Harmonogram imprezy:
Sobota (7 lipiec)
8.30-10.00_______zapisy
10.00 - 13.00_____I bitwa
13.30 - 16.30_____II bitwa
17.00 - 20.00_____III bitwa

Niedziela (8 lipiec)
9.00 - 12.00_____IV bitwa
12.30 - 15.30____V bitwa
16.00___________ogłoszenie wyników


8.07.2007rgodz. 18.00
Występ Kabaretu Smile Rynek Miejski

Osišgnięcia
• VII Festiwal Dobrego Humoru - Gdańsk - II miejsce • XXII Przeglad Kabaretowy PAKA 2006 - Kraków 1. miejsce - Limo2. miejsce - NeoNówka3. miejsce SMILE, KMP• Festiwal Łgarzy i Satyryków - Międzyrzec Podlaski 1. miejsce - SMILE2. miejsce - Widelec i Zygzak• Przeglšd Kabaretów Studenckich 2006 - Grand Prix i nagroda publicznoœci www.pks.art.pl• K.O.K.S. 2006 - Grand Prix i nagroda publicznoœci www.scks.tu.kielce.pl• XXI Ogolnopolskie Spotkania z Piosenka Kabaretowa OSPA - Ostrołęka - wyróżnienie www.ock-ostroleka.pl• Trybunały Kabaretowe 2005 - Piotrków Trybunalski - wyróżnienie www.trybunaly.pl• Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - III miejsce• XXI Przeglad Kabaretowy PAKA 2005 Kraków - 'Wieczór Ostatniej Szansy'• I Ogólnopolski Festiwal Kabaretów 'Wyżyny Drwiny', Lublin - II miejsce• I Ogólnopolski Festiwal Kabaretów 'Wyżyny Drwiny', Lublin - 'Indywidualnoœć estradowa' od ZASP dla Duffy'egoRealizacje TV• "Pytanie na œniadanie" 15.05.2006 (TVP1)• "Matrix, czyli 1000 kabaretowych œwiatów" - wieczór laureatów przeglšdu PAKA 2006 (TVP2)• realizacja telewizyjna finału "Wyżyny Drwiny" (TVP3 Lublin)• "O rety kabarety", goœcie Grzegorza Halamy (Polsat)• "Piotr Bałtroczyk przedstawia" (Polsat)• "Hu jak humor " (Comedy Center)• "Top Trendy 2007" (Polsat)

 

12.07.2007r godz. 17.00
Finał Turnieju gry w Baœkę

 14.07.2007rgodz. 17.00
Lato z TVP 3 w Wejherowie. Koncert kwintetu dętego blaszanego WEJHER BAND, Teatr Uliczny MASZOPERIA ze spektaklem „Parobek królem”

15.07.2007r godz. 18.30

Festyn wakacyjny – koncert zespołu WILKI, Żywioły, Nadmiar Amfiteatr

 15 lipiec 2007 r. 

(niedziela)

 PROGRAM

18.30 – 19.40             Występ zespołu „Nadmiar” z Piły (blues & rock)

19.40 – 20.30             Występ zespołu „Żywioły” (progressive grunge alternative rock)

20.30 – 21.00             Konkurs dla publicznoœci

21.00 – 22.30             Gwiazda Festynu – koncert zespołu „Wilki” (rock)

 23.00                          Zakończenie festynuUWAGA! Dotacje na zabytki!

Zarzšd Powiatu Wejherowskiego zaprasza do skladania wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych.

 

plik MS Word   uchwała

Masz œredniš ocen co najmniej 4,9?  ZdobšdŸ Stypendium Marszałka

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza studentów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, œrednich i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych do ubiegania się o stypendium.

 I Przeglšd Rodzin Muzykujšcych – Szemud 2007

 Rodzinne muzykowanie- spróbujcie swych sił!

o tym

Zaproszenie do udziału
w „I Przeglšdzie Rodzin Muzykujšcych
– Szemud 2007”
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz Proboszcz Parafii
p.w. Œw. Mikołaja w Szemudzie zapraszajš rodziny œpiewajšce i grajšce na instrumentach do udziału w „I Przeglšdzie Rodzin Muzykujšcych
– Szemud 2007,” który odbędzie się w połowie wrzeœnia br.
 
Podstawowe informacje:
 1. Zgłoszenia można przesłać drogš pocztowš, elektronicznš, faksem oraz telefonicznie w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca br. na adres organizatora.
 2. Miejsce przeglšdu: koœciół parafialny p.w. Œw. Mikołaja w Szemudzie.
 3. Przy doborze repertuaru należy wzišć pod uwagę miejsce przeglšdu, co nie oznacza, że repertuar należy zawęzić tylko do treœci religijnych.
 4. Występ nie może przekraczać 10 min.
 5. W zgłoszeniu należy oœwiadczyć, że wszystkie osoby występujšce jako „rodzina muzykujšca” sš ze sobš spokrewnione.
 6. W zgłoszeniu należy okreœlić oczekiwania występujšcych w stosunku do organizatora np. czy będzie potrzebna garderoba, sprzęt muzyczny itd.
 7. Przeglšd nie ma charakteru konkursu, dlatego wszystkie „muzykujšce rodziny” będš nagrodzone w jednakowy sposób.
 8. W zgłoszeniu każda rodzina umieszcza krótkš charakterystykę swojego zespołu (iloœć osób, skład instrumentalny, historia zespołu, ważne osišgnięcia, sukcesy itp.).
 
     Adres organizatora:
      Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
      84-217 Szemud, ul. Szkolna 4a
      tel. 058 676-12-95
      tel./fax 058-676-14-62
      E-mail: gckszemud@wp.pl
 
      Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Œw. Mikołaja
      84-217 Szemud ul. Wejherowska 49
      tel. 058 676-15-18
      0 501-010-676
      E-mail: p.szemud@diecezja.gda.plFestyn w Łebnie

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej imprezie- 29 lipca br.

plik MS Word   festyn


plik Acrobat Reader   SKM

Uwaga! Stowarzyszenia i organizacje pozarzšdowe

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w dniach 24-25 lipca.

dowiedz się

Wydział Kultury i Spraw Społecznych wraz z Regionalnym Oœrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Słupsku zaprasza na 2-dniowe szkolenie (bezpłatne) na temat: "Zaprojektuj swój pomysł- tworzenie projektów EFS w praktyce". Szkolenie to odbędzie się w dniach 24-25 lipca 2007 roku (wtorek, œroda), w sali narad starostwa w godz. 9-15. Iloœć miejsc ograniczona. Decyduje kolejnoœć zgłoszeń. Prosimy o telefoniczny kontakt z paniš inspektor Hannš Janiak, pod numerem (058) 572-94-87 do dnia 23 lipca (poniedziałek).

 

Tomasz Fopke

naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

Starostwa powiatowego w WejherowieZaproszenie na seminarium kaszubskie.

Muzeum piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

oraz Instytut Kaszubski

serdecznie zapraszają na seminarium kaszubskie

pt. "Tłumaczenia na język kaszubski. osiągnięcia, metody i cele."

Seminarium odbędzie się w piątek 16 grudnia 2011 roku o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a (Pałac Przebendowskich i Keyserlingków).

Referaty wygłoszą:

1. prof. Jerzy Treder, Słowniki kaszubskie - krótki przegląd

2. dr Adela Kuik-Kalinowska, Klasyczne dzieła literatury polskiej w przekładzie na język kaszubski (J. Kochanowski, A. Mickiewicz)

3. prof. Daniel Kalinowski, Tłumaczenia współczesnej literatury powszechnej na język kaszubski

4. mgr Hanna Makurat, przekład artystyczny - z warsztatu translatora

5. Roman Drzeżdżon, Przekład stylu naukowego i publicystycznego - uwagi praktyka

Seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z tłumaczeniem na język kaszubski tekstów literackich różnych narodów. Poruszona zostanie kwestia przekładów dawnych i współczesnych.

Istotnym zagadnieniem jet problem doboru tekstów, które miałyby zostać przetłumaczone na język kaszubski, co związane jest z celami, jakie stawia przed sobą współczesna działalność translatorska. Referenci będą zastanawiać się także nad warsztatem pracy tłumacza oraz efektami wynikającymi z różnorodnych metod translatorskich. Seminarium zwieńczy dyskusja.Obchody Międzynarodowego Dnia Chorych

Już po raz kolejny Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Chorych. W tym roku przygotowano niezwykły spektakl z udziałem osób z życia publicznego Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Dochód za sprzedaży biletów na to wyjątkowe przedstawienie, które odbędzie się 10 lutego o godz. 18.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie przekazany będzie na wejherowskie hospicjum pw. św. Judy Tadeusza.

Równocześnie w budynku Biblioteki w dniach 10-11 lutego zorganizowany będzie kiermasz drobnych wyrobów artystycznych. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć ten szczytny cel mogą przekazywać wybrane przedmioty do Wypożyczalni dla Dorosłych do dnia 8 lutego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.Zajęcia dla dzieci w bibliotece

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

zaprasza najmłodszych czytelkników na zajęcia podczas

FERII ZIMOWYCH

W celu uzyskania dokładniejszych informacji kliknij tutaj.Ferie zimowe w Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

bardzo serdecznie zaprasza milusińskich na

FERIE ZIMOWE W MUZEUM

zajęcia będą odbywały się dla 3 grup wiekowych

(2 grupy młodsze - kl. 0-III, 1 grupa starsza - kl. IV-VI)

Terminy zajęć:

I termin: 30.01 - 03.02.2012

II termin: 06.02 - 10.02.2012

w godz. 9.00 - 13.00

W celu uzyskania dokładniejszych informacji kliknij tutaj.Zaproszenie na wystawę

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza na wystawę malarską Stowarzyszenia Artystów Plastyków "PASJA"

pt. "Kobieta w malarstwie i w tańcu"

której wernisaż odbędzie się 09.03.2012 r. o godz. 17:00

w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a

(Pałac Przebendowskich i Keyserlingków)

W programie:

- występ zespołu BALLARE ze Szkoły Tańca w WejherowieZaproszenie do udziału w imprezach kulturalnych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kulturalnych w miesiącu marcu.

Harmonogram imprez PiMBP na marzec.Mistrzostwa w kaszubską "Baśkę"

Serdecznie zapraszamy na III Otwarte Mistrzostwa woj. Pomorskiego LZS w kaszubską "Baśkę"

III Turniej Grand Prix Gminy Linia

dnia 25.03.2012 r. o godz. 12.00 w sali GDK w Lini.

Zapisy od godz. 11.00. Wpisowe 10 zł od zawodnika

Dla najlepszych zawodników przygotowano puchary i medale. Więcej informacji na stronie www.gminalinia.com.pl i pod nr tel. 58 572 81 64. Regulamin dostępny tutaj.Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22.

W załączeniu znajdziecie Państwo ogłoszenie o konkursie.Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49.

 

W załączeniu znajdziecie Państwo ogłoszenie o konkursie.

 Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344.

W załączeniu znajdziecie Państwo ogłoszenie o konkursie.Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9.

W załączeniu znajdziecie Państwo ogłoszenie o konkursie.Zaproszenie do konkursu

Szkoła językowa Dobra Zuza zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie językowym.

Wśród uczestników zostanie rozlosowanych 100 rocznych kursów języka angielskiego.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie:
www.dobrazuza.pl/konkurs


Uwaga! Na konkurs można zapisać się tylko przez powyższy link.

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem znajomości języka angielskiego.

Zmieńmy to razem!Połowa projektu już za nami!
 
Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Leśnej i Cegielnianej w Redzie i Rumi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej weszła w decydującą fazę. Chodzi o projekty pn. „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – Etap I” oraz „Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Reda – Etap II”. Oba są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – odpowiednio na poziomie 52,38% oraz 75,00%. Celem projektu jest stworzenie alternatywnego połączenia dla krajowej „szóstki” po południowo-zachodniej stronie torów kolejowych.
 
Beneficjentem środków unijnych jest powiat wejherowski. To największa inwestycja drogowa w historii naszego powiatu. Do tej pory w I etapie wydano 24,4 mln zł, co stanowi przeszło 59% postępu prac, w etapie II zaś wydatkowano już 6,0 mln zł (niemal 40% założonych na ten cel kosztów), łącznie więc przeznaczono już 30,4 mln zł z przeszło 57 mln zł szacowanych wydatków na tę inwestycję. W październiku, firma Skanska SA, wykonawca robót drogowych, ma położyć nową nawierzchnię na ul. Leśnej w Redzie. Ul. Towarowa i Cegielniana w Rumi są z kolei już na ukończeniu. Planowany termin zakończenia robót drogowych to wrzesień przyszłego roku. Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć z postępów realizacji projektu.
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w związku z przerwą urlopową będzie przyjmował konsumentów od dnia 21 sierpnia 2012 r. (wtorek)

W sprawach wszelkich porad konsumenckich można kontaktować się:

pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII Konsumenckiej

 
800-007-707

(można dzwonić zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych)

 
z Inspekcją Handlową
pod nr tel.: 58-341-46-75

a sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej

0801-900-853, 022-534-91-74

Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając

e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl


Muzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Luzinie
zapraszają na
odsłonięcie płaskorzeźb postaci Aleksandra Majkowskiego
i głównego bohatera jego powieści - Remusa

oraz na finisaż wystawy plenerowej
pt. "Muzeum Kaszubsko-Pomorskie w Sopocie - dzieło Młodokaszuby
Aleksandra Majkowskiego - a Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie".
Uroczystości odbędą się w piątek 7 września 2012 r. o godz. 17.00
w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego
przy Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, ul. Zamkowa 2a.

Spotkanie uświetni występ kaszubskiej kapeli rodzinnej BAS z Sierakowic.
Oba wydarzenia odbywają się w ramach obchodów Roku Młodokaszubów ogłoszonego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.


Muzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
zaprasza na otwarcie wystawy
pt. "Prof. Gerard Labuda - wokół ksiąg"

Uroczystość odbędzie się 1 października 2012 r. o godz. 17.00 w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków przy ul. Zamkowej 2a.
Ekspozycja zorganizowana jest w drugą rocznicę śmierci profesora Gerarda Labudy. Na wystawie zaprezentowana zostanie część zbiorów pochodzących z kolekcji wybitnego historyka.
Po uroczystości otwarcia wystawy nastąpi podsumowanie projektu z Programu "Rozwój infrastruktury kultury", Priorytet "Infrastruktury kultury" realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem "Zakup sprzętu i oprogramowania do opracowania, zabezpieczenia i upowszechnienia kolekcji prof. Gerarda Labudy".
Ostatnim punktem programu będzie przedstawienie komunikatu nt. realizacji opracowania spuścizny po profesorze Gerardzie Labudzie oraz stanu uzgodnień dotyczących lokalizacji planowanej biblioteki.


Muzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza na XXXIII koncert z cyklu
"Spotkania z muzyką Kaszub"

pt. "Ach, mój wiónkù lewańdowi"

Koncert poświęcony został kaszubskiej liryce wokalnej w opracowaniach na chór mieszany.

W programie wieczoru znajdą się ludowe i regionalne pieśni o tematyce miłosnej opracowane przez Władysława Bukowieckiego, Tadeusza Tylewskiego, Leona Roppla, Juliusza Mowińskiego oraz pieśni Andrzeja Koszewskiego, Zbigniewa Penherskiego, Jana Trepczyka powstałe do słów poetów kaszubskich: Jana Rompskiego, Mariana Selina.
Koncert odbędzie się w sobotę 29 września 2012 r. o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a (Pałac Przebendowskich-Keyserlingków)

Wykonawcy: Chór Kameralny Discantus
Dyrygent: Sławomir Bronk
Słowo o muzyce: Witosława Frankowska


Muzeum zaprasza.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
zaprasza na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

15 września (sobota) od godz. 10.00
- gra terenowa dla dzieci i młodzieży
- zwiedzanie prezentowanych stoisk rzemieślniczych
- konkurs - poszukiwanie kaszubskich zabawek w Muzeum
- gry i zabawy w dawnym stylu
Stoiska od godz. 11.00
- piekarnia Mamy i Taty
- miody kaszubskie
- Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Chmielna (produkty regionalne)
- tabaka i tabakierki
Imprezom towarzyszą występy Tadeusza Makowskiego z kapelą "Pleskota" z Chmielna i pokaz haftu kaszubskiego w wyk. Teresy Domnik z Wejherowa.
Od godz. 12.00
- kaszubskie domowe muzykowanie
- występ Krystyny i Jerzego Walkuszów
- otwarcie wystawy pt. "Pranié, platowanié, maglowanié".

16 września (niedziela) od godz. 11.00
Stoiska
- prezentacja dorobku Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorców w Wejherowie
- piekarnia Mamy i Taty
- Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych z Chmielna (produkty regionalne)
16.00 - Występ Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka z Wejherowa
17.00 - Występ Kapeli ludowej "Czarne Kapelusze" z Mechowa
Na wszystkie wystawy i imprezy wstęp wolny
 
Rajd Nordic Walking

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"
i Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż"
zapraszają na Rajd
inaugurujący funkcjonowanie ponad 300 km tras
Nordic Walking w 3 powiatach:
wejherowskim, lęborskim i puckim.
Niedziela 7 października 2012 r. godz. 10.00
Kamień nad jeziorem Okuniewo w gminie Szemud


Dodatkowe informacje oraz program rajdu dostępny tutaj.


Podsumowanie Powiatowo-Gminnego Pleneru Malarskiego

„VI Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Szemud 2012”  odbył się  w dniach od 20 - 23 września  2012 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Aleksandry i Leszka Kowalewskich w Kamieniu. Udział wzięło ponad dwudziestu artystów, głównie z powiatu wejherowskiego oraz z powiatu kartuskiego i Gdyni. Organizatorzy pleneru - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie i Starostwo Powiatowe  w Wejherowie -  zapewnili artystom profesjonalne materiały malarskie  oraz komfortowe warunki pobytu  i całodzienne wyżywienie. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków unijnych  w zakresie małych projektów w ramach działania  413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013...

 

czytaj dalej...

„VI Powiatowo-Gminny Plener Malarski – Szemud 2012” odbył się  w dniach od 20 - 23 września 2012 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Aleksandry i Leszka Kowalewskich w Kamieniu. Udział wzięło ponad dwudziestu artystów, głównie z powiatu wejherowskiego oraz z powiatu kartuskiego i Gdyni. Organizatorzy pleneru - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie i Starostwo Powiatowe w Wejherowie - zapewnili artystom profesjonalne materiały malarskie oraz komfortowe warunki pobytu i całodzienne wyżywienie. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków unijnych  w zakresie małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Realizacja projektu wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD „Kaszubska Droga” poprzez promocję miejscowych walorów przyrodniczych i materialnej kultury kaszubskiej oraz poprzez wspieranie amatorskiej  twórczości artystycznej.
Zainteresowanie społeczeństwa plenerem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Oprócz dorosłych mieszkańców gminy Szemud, artystów odwiedziły dzieci z okolicznych miejscowości. Byli to głównie uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie, które same zapragnęły malować na plenerze. W tej inicjatywie pomogli artyści, którzy podzieli się materiałami malarskimi i otoczyli małych twórców profesjonalną opieką.
W drugim dniu pleneru artystów odwiedziły władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Szemud – panem Zbigniewem Engelbrecht. Należy podkreślić, że władze samorządowe od lat wspierają  organizację plenerów malarskich, jak i rzeźbiarskich na terenie gminy Szemud.
Po raz pierwszy do udziału w naszym  przedsięwzięciu  zaproszona została młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów. Wymiana myśli, doświadczeń artystycznych, wzajemny kontakt i przebywanie w gronie malarzy pozwoliły rozwinąć i pogłębić doświadczenia oraz zainteresowania artystyczne młodych ludzi.
Główne cele merytoryczne pleneru zostały w pełni zrealizowane. Przede wszystkim poszerzone zostały umiejętności manualne i warsztatowe uczestników w zakresie technik malarskich. 
Przedmiotowym rezultatem realizacji projektu jest wykonanie kilkudziesięciu obrazów, na których utrwalono piękne  krajobrazy Ziemi Lesôków: wzgórza, doliny, jeziora, sosnowe lasy, jesienne kwiaty, mgły poranne, zwierzęta oraz charakterystyczne dla tego regionu budowle architektoniczne. Zastosowane techniki malarskie to olej, akryl, tempera i pastele.
Wspaniała współpraca malarzy, dzieci i młodzieży była dla artystów dodatkowym, niezwykłym impulsem wyzwolenia weny twórczej. Plener stworzył wyjątkową przestrzeń wzajemnych inspiracji  i „dzielenia się sobą”. Dzięki otrzymaniu takiej artystycznej zachęty  i ożywienia „twórczej duszy” –  udział  w plenerze stał się dla wszystkich uczestników pleneru niezapomnianym wydarzeniem.
Zakończenie pleneru  malarskiego to wernisaż wspaniałych obrazów poplenerowych. Podczas uroczystości podsumowania pleneru pan Tomasz Fopke – Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Wejherowie, pani Alicja Szarafin-Grządkowska – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Szemud oraz pan Bogusław Napieralski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu  i Rekreacji w Szemudzie wręczyli uczestnikom pleneru nagrody przyznane przez jury. Nagrodę Główną otrzymała Jadwiga Grünholz z Wejherowa za obraz  pt. „Droga”. Pozostałym artystom jako wyróżnienia wręczono pamiątkowe dyplomy i statuetki.
                                                                                                 Leszek Walkowiak

Powiatowe Święto Niepodległości w Wejherowie

W miniony piątek, 9 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości.

Wśród zaproszonych gości był m.in. Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski, który wręczył odznaczenia państwowe. Otrzymali je: Pan Lech Baranowski za zasługi w działaniu na rzecz społeczności lokalnej - Złoty Krzyż Zasługi; Pan Zygmunt Franciszek Derz za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej - Złoty Krzyż Zasługi; oraz Pan Józef Ryszard Pranga za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej - Brązowy Krzyż Zasługi.

Ponadto, medalem "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego" uhonorowana została Pani Blandyna Łuba, wieloletnia aktywna członkini Polskiego Czerwonego Krzyża i wielka propagatorka idei Honorowego Krwiodawstwa; natomiast Panu Zbigniewowi Klotzke, historykowi i dokumentaliście z Luzina, wręczono Nagrodę Remusa.

Podczas uroczystości odbył się pokaz prezentacji multimedialnych laureatów IV Powiatowego Konkursu Multimedialnego "Polska niepodległość". Komisja konkursowa przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca: Emilii Roszmann oraz zespołowi w składzie: Adrian Chudek i Kamil Wiśniewski. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Starosty Wejherowskiego.

Oprawę artystyczną obchodów zapewniła Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie pod dyrekcją Ireneusza Stromskiego.Muzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

"Historyczne Klasztory w Krajobrazie Polski",

które odbędzie się 15 listopada 2012 r. o godz. 17.00

w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a

(Pałac Przebendowskich i Keyserlingków).Spotkanie informacyjne "Wsparcie osób 50+" w Wejherowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza osoby po 50 roku życia na spotkanie dotyczące m.in. możliwości otrzymania wsparcia ze środków unijnych.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada w godzinach 10:00 - 13:00 w Powiatowym Cechu Rzemiosł MiŚP, przy ul. Hallera 18, w Wejherowie.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób ubiegać się o środki na założenie działalności gospodarczej z funduszy europejskich, uzyskają informacje na temat dostęponych kursów i szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto otrzymają pełną informację na temat środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie oraz informację o programie "Dojrzałość i doświadczenie szansą na biznes", realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, w którym osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 38 lat mogą otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 40 tys.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza do dnia 13 listopada 2012 r. na adres wejherowo@pomorskaizba.com.pl.

Szkolenie jest bezpłatne.

Program spotkania.

Formularz zgłoszeniowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.Finisaż wystawy pt. "Pranie, Platowanie, Maglowanie"

W dniu 18.10.2012 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się finisaż wystawy pt. "Pranie, Platowanie, Maglowanie".

Do muzeum przybyło wielu zainteresowanych starymi metodami prania itp. między innymi dzieci i młodzież z okolicznych szkół jak również z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wejherowie.

Goście mogli posłuchać opowiadań i muzyki ludowej a także skorzystać z pysznej, tradycyjnej kuchni przygotowanej przez panie z "Regionalnego Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych" z Chmielna.

Atrakcją finisażu był występ "Kabaretu z Chmielna", który przedstawił skecz i anegdoty w języku kaszubskim. W ciekawy sposób opowiadał także różnorodne gawędy kaszubskie pan Tadeusz Makowski, łącznie z demonstrowaniem instrumentów ludowych.

Całość imprezy przebiegała w ciepłej i radosnej atmosferze i przyczyniła się do pogłębienia wiedzy na temat tradycji i folkloru ziemi wejherowskiej.Muzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

serdecznie zaprasza na świąteczny koncert

z cyklu SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB

pt. PÒZDRÓWK Z DALECZICH STRÓN

Koncert odbędzie się w piątek 28 grudnia o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum (Pałac Przebendowskich i Keyserlingków), ul. Zamkowa 2a.

W programie XXXIV wieczoru znajdą się "pieśni z oddali" Wacława Kirkowskiego, Stanisława Janty, Jana Trepczyka, popularne kolędy kaszubskie oraz utwory z kręgu klasyki światowej.

Wykonawcy:

Agata Bieńkowska - mezzosopran

Ryszard Minkiewicz - tenor

Paweł Kukliński - skrzypce

Zuzanna Kuklińska - skrzypce

Mariusz Mruczek - wiolonczela

Witosława Frankowska - klawesyn, fortepian, opracowanie muzyczne, słowo o muzyceMuzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza na 2 nowe wystawy:

FILOZOFIA REFLEKSJI JÓZEFA CHEŁMOWSKIEGO

oraz

HISTORYCZNE KLASZTORY W KRAJOBRAZIE POLSKI

Filozofia refleksji... opowiada o życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców ludowych z Kaszub - Józefa Chełmowskiego. Na wystawie zaprezentowano kilkaset dzieł tego artysty: maloarstwo, malarstwo na szkle, rzeźba, płaskorzeźba, instrumenty muzyczne, szopki bożonarodzeniowe oraz... malowane księgi.

Twórczość pana Józefa to swoista kronika wydarzeń światowych, np. rzeźby dotyczące powstania Solidarności, wojny w Iraku, zamachu na World Trade Center w 2001 r. Chrześcijaństwo, buddyzm, judaizm - to przykład religii, które go inspirują. Swoje rzeźby i obrazy często ozdabia cytatami w języku polskim, niemieckim, hebrajskim, arabskim czy kaszubskim.

Historyczne klasztory... - na kilkudziesięciu planszach można zapoznać się z historią i współczesnością klasztorów w Polsce. Jest więc klasztor cystersów w Oliwie, norbertanek w Żukowie, paulinów na Jasnej Górze, kamedułów na Bielanach w Krakowie. Wystawę uzupełnia cela średniowiecznego mnicha.

Wystawy można zwiedzać do końca 2012 r.! Muzeum zaprasza

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa

Agnieszki Treder

pt. "Obrazy z duszą kobiety"

Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek

1 lutego 2013 r. o godz. 18.00

w siedzibie Muzeum w Wejherowie

przy ul. Zamkowej 2a

(Pałac Przebendowskich i Keyserlingków)Biblioteka zaprasza

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza do wzięcia udziału w zbliżających się wydarzeniach kulturalnych.

30 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 - wernisaż wystawy "Cosplay - od zera do bohatera. Wystawa kostiumów polskich cosplayerów",

13 lutego 2013 r. o godz. 10.30 - przedstawienie teatralne dla dzieci "Pipi Wędrowniczka" w wykonaniu Teatru "Urwis" z Krakowa,

19 lutego 2013 r. o godz. 10.00 - przedstawienie teatralne dla dzieci "Magiczny Ołówek" w wykonaniu Teatru "Duet" z Krakowa,

Wstęp wolny. Grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze zapisy.

Ilość miejsc ograniczona.Ferie w Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza na

FERIE ZIMOWE W MUZEUM

Zajęcia będą odbywały się

dla 3 grup wiekowych

(2 grupy młodsze - kl. 0-III

1 grupa starsza - kl. IV-VI)

Terminy zajęć:

I termin: 11.02-15.02.2013

II termin: 18.02-22.02.2013

w godz. 9.00-13.00

Program zajęć:

- zajęcia plastyczne

- kuchnia kaszubska

- malarstwo na szkle i ceramice

- czerpanie papieru i zdobnictwo

- wycieczki historyczne po mieście

- zajęcia z cyklu: poznajemy język i kulturę kaszubską w grach i zabawach

- spotkania z ciekawymi osobami

- zabawy z muzyką

Cena udziału w zajęciach: 60 zł za 1 tydzień. Opłatę za udział w zajęciach należy uregulować do dnia 06.02.2013 r. W przypadku braku wpłaty dziecko zostanie skreślone z listy.

Podczas zajęć dzieci w czasie przerwy śniadaniowej otrzymają ciastko i napój.

Dzieci otrzymają od nas również wszystkie materiały i przybory potrzebne do zabawy.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy do 01.02.2013 r. w Muzeum - osobiście lub telefonicznie

tel. 58 672-29-56, 58 736-18-21

Dodatkowe informacje na stronie www.muzeum.wejherowo.plFerie w Bibliotece

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na miłe spędzenie czasu wolnego.

Termin: od 12 do 23 lutego.

W programie:

- warsztaty teatralne pod hasłem "Sięgaj do gwiazd!" - dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat

- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne z biblioterapią we współpracy z PBW w Gdańsku, filia w Wejherowie - dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej

- gry i zabawy multimedialne - indywidualne formy spędzania czasu wolnego w bibliotecznym kąciku muzycznym i kąciku zabaw dla małych dzieci

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zapisy: Wypożyczalnia dla dzieci, tel. 58 677 65 75.Muzeum zaprasza

Mueum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

zaprasza do zwiedzania wystaw stałych i czasowych

Aktualnie czynna wystawa stała:

- "Muzyczne instrumenty Kaszub"

Wystawy czasowe:

- "Aleksander Majkowski (1876-1938)"

- "Ruch pielgrzymkowy w Wejherowie"

- "Wejherowo na starych widokówkach" za abiorów Wernera Grabe

- "Misterium 2012" autorstwa Michała Ceszke

- "Filozofia refleksji Józefa Chełmowskiego" (czynna do 31.12.2012 r.)

- "Historyczne Klasztory w Krajobrazie Polski" (czynna do 31.12.2012 r.)

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej placówki www.muzeum.wejherowo.pl.Projekty EFS 2012 - nagroda główna dla powiatu wejherowskiego

Informujemy, iż projekt powiatu wejherowskiego pn. "Równe szanse na swój biznes" 30 listopada 2012 r. otrzymał NAGRODĘ GŁÓWNĄ w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki" - edycja 2012 r.

Projekt był realizowany przez Wydział Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Kierownikiem projektu, odpowiedzialnym za realizację był Arkadiusz Szczygieł - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich, który odebrał w imieniu Powiatu nagrodę główną od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego oraz Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Joannę Witkowską.

Projekt realizowany był w partnerstwie z 3 podmiotami:

1. Powiatowy Cech Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców

2. O.K. Ośrodek Kursów w Wejherowie

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Wejherowie

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej www.szansenabiznes.pl

Nagroda była przyznana podczas konferencji "Partnerstwo - przywilej czy obowiązek?" - http://defs.pomorskie.eu/pl/news/20121203_konferencja

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie do tej pory otrzymał dofinansowanie na 4 projekty EFS w ramach PO KL polegające na przyznaniu dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tj:

1. 45 plus równi w biznesie - najlepiej oceniony merytorycznie projekt w konkursie priorytetu 6.2 w 2010 r. (zakończony w czerwcu 2012 r.),

2. Równe szanse na swój biznes - nagroda główna Marszałka Województwa (zakończony w lipcu 2012 r.)

3. Dojrzałość i doświadczenie szansą na biznes - nabór ukończony w listopadzie 2012 r., trwa proces oceny kandydatów. (Realizacja w trakcie)

4. Zostań swoim młodym pracodawcą - nabór uczestników ogłoszony zostanie w drugiej połowie lutego 2013 r. (Przed naborem i rekrutacją)

W ramach powyższych projektów na założenie nowych firm udzielonych zostanie łącznie ok. 100 dotacji inwestycyjnych w kwocie do 40 000 zł każda wraz ze wsparciem pomostowym.

Wartość każdego z projektów wynosi ok. 1,0 - 1,2 mln zł.Zaproszenie do udziału w imprezach kulturalnych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kulturalnych w miesiącu marcu.

Harmonogram imprez PiMBP na marzec.Zaproszenie do udziału w imprezach kulturalnych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie serdecznie zaprasza Państwa do udziału w imprezach kulturalnych w miesiącu lutym.

Harmonogram imprez PiMBP na luty.VII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej - Szemud 2013

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbędzie się 16 marca 2013 r. w kościele Św. Wojciecha w Kielnie. W załączeniu znajdziecie Państwo regulamin Festiwalu oraz kartę zgłoszenia.Spotkanie z ambasadorem Azerbejdżanu

13 marca br. Starosta Wejherowski Józef Reszke odbył spotkanie z ambasadorem Azerbejdżanu Hasanem Hasanovem. Było to pierwsze wspólne spotkanie obu polityków. Tematem rozmowy były sprawy ogólne związane z powiatem oraz regionem. Pan Starosta przedstawił specyfikę samorządu oraz wskazał jego problemy. Ponadto zapoznał ambasadora z historią i kulturą kaszub. Na pamiątkę spotkania Ambasador otrzymał m.in. publikacje przybliżające tematykę regionalną. Sam natomiast wręczył Staroście, za zasługi w umacnianiu stosunków między obydwoma państwami, medal pamiątkowy 540-lecia nawiązania i 20-lecia odrodzenia azerbejdżańsko-polskich stosunków dyplomatycznych.

Termin spotkania nie był przypadkowy. Tego dnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowieodbył się Dzień Azerbejdżanu. Była to niebywała okazja by poszerzyć swoją wiedzę o tym państwie, zapoznać się z jego historią, architekturą i przyrodą.

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE WĘZŁA W CIĄGU UL. KWIATOWEJ.
Wyrokiem z 3 lipca 2014 r. oddalając skargę kasacyjną Urzędu Miasta Wejherowo Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie uznał za nieważną uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 nr VII/XV/187/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej http://www.bip.wejherowo.pl/strony/1753.dhtml.
W ten sposób Sąd obnażając nielegalność przeprowadzonej procedury planistycznej zakończył spór sądowy pomiędzy miastem a PKS sp. z o.o. Węzeł drogowy w ciągu ul. Kwiatowej nie może powstać ze względu na niezgodność ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa”, złamanie Konstytucji RP, naruszenie przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz licznych błędów proceduralnych podczas uchwalania zmiany planu przez Radę Miasta Wejherowo. Uratowany zostaje tym samym dworzec PKS, którego dalsze funkcjonowanie poprzez wspomniany akt prawny było poważnie zagrożone.
W załączeniu przedstawiamy informację dla mieszkańców, wystosowaną przez PKS sp. z o.o., obrazującą szczegóły sprawy, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skan wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat całości kosztów, jakie miasto Wejherowo poniosło z pieniędzy podatników na tę bezprawną procedurę planistyczną.

 1. Informacja dla mieszkańców Wejherowa.
 2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24.10.2012 r.
 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.07.2014 r.
 4. Wniosek z dnia 01.10.2014r. o udostępnienie informacji publicznej.

 

 


Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wejherowskiego oglasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Wejherowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w formie opiekuńczej dla 30 dzieci (dziewczęta i chlopcy) w wieku szkolnym z terenu Powiatu Wejherowskiego”, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację zadania.


Szczególy dostępne tutaj.


Uwaga. Informacja dla konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów do odwołania nie będzie przyjmował konsumentów.

czytaj dalej...KONFERENCJA KLIMATYCZNA "DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW"

5 grudnia 2013 roku w Chmielnie koło Kartuz (Kaszubska Oaza Zdrowia, Wichrowe Wzgórze 13) odbyła się regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu "Dobry klimat dla powiatów". Organizatorami byli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich, a udział w konferencji wzięli starostowie oraz inne osoby z administracji województwa pomorskiego. Wszyscy dowiedzieli się o możliwościach dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Zaproszeni na konferencję eksperci doradzili samorządowcom w jaki praktyczny sposób powinni rozpocząć na swoim terenie działania związane z ochroną klimatu, jak gminy i powiaty mogą ze sobą w tym zakresie współpracować oraz jakie uzyskają korzyści na poziomie gospodarczym, społecznym oraz poprawy zdrowia mieszkańców swojego regionu.

Lokalne samorzady w sieciach na rzecz ochrony klimatu

Oferty bankow przeznaczone dla samorzadow zwiazane z ochrona klimatu

Program dziewiatej konferencji

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce

Samorzady szansa dla klimatu w Polsce-iconKolejne środki dla wspierania przedsiębiorczości w woj. pomorskim w ramach inicjatywy JEREMIE

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego miało miejsce 21 stycznia br.

To już czwarta edycja programu pożyczkowego JEREMIE przygotowana przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy, tym razem oferta dedykowana jest dla dwóch rodzajów pożyczkobiorców:

-na start biznesowy - ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół;

-na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych technologii lub zakupu nowych środków trwałych.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś. złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki z pomocą de minimis). Co jest istotne - w tej edycji programu JEREMIE nie są pobierane prowizje za udzielenie pożyczki.

Po szczegółowe informacje dotyczące mozliwości pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorządowych funduszy zapraszamy do najbliższego Powiatowego Centrum Informacyjnego: ul. 3 Maja 3 lok. 2, Wejherowo, tel. 58 572 20 05 kom. 607 377 767Apel Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i ProrodzinnejInformacja Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z utrudnieniami w dostępie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie pomorskim Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku opublikował listę przychodni, które po 1 stycznia 2015 r. będą przyjmowały pacjentów na dotychczasowych zasadach.
http://www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/Wykaz_POZ_od_01012015_02_01_2015_godz_10_30_podpisane_umowy.pdf

NFZ informuje również, że osoby, które do tej pory korzystały z usług  zamkniętych od 1 stycznia gabinetów lekarzy rodzinnych mogą do odwołania uzyskać w godzinach od 8 do 18 podstawową pomoc lekarską w wymienionych poniżej szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć szpitali oraz w placówkach udzielających pomocy medycznej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
http://www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/Wykaz_SOR_i_IP_NPL_31_12_2014.pd Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 
 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies