Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Projekt zawodowy EFS(3.3.1) ::.


PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO

NR RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

 

PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

3. Edukacja

DZIAŁANIE

3.3. Edukacja zawodowa

PODDZIAŁANIE

3.3.1. Jakość edukacji zawodowej

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP

OKRES REALIZACJI

1.09.2016 – 31.12.2020

WARTOŚĆ PROJEKTU

8.952.350,00 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA

8.057.115,00 zł

Wizyta studyjna Komisji monitorującej

Dnia 2 marca 2018 roku odbyła się wizyta studyjna monitorująca w siedzibie beneficjenta stanu realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego: Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej subregionalnych i regionalnego rynków pracy. Wizytę przeprowadziła Komisja powołana przez Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w celu przeglądu stanu realizacji i efektywności działań realizowanych przez Powiat Wejherowski w ramach Poddziałania 3.3.1. pod kątem ich zgodności z przyjętym zakresem przedsięwzięcia strategicznego. W programie wizyty odbyło się spotkanie plenarne z uczestnikami projektu: uczniami, pracodawcami, doradcami edukacyjno-zawodowymi i nauczycielami praktycznej nauki zawodu.

 

          

 

   

Realizacja staży i praktyk zawodowych

W maju 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów ZSP nr 2 w Wejherowie na realizację staży i praktyk zawodowych branży ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka.

We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów ZSP nr 3 w Wejherowie na realizację staży i praktyk zawodowych branży Turystyka, sport i rekreacja.

W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów ZSP nr 4 w Wejherowie na realizację staży i praktyk zawodowych branży Transport, logistyka i motoryzacja, w zakresie motoryzacji.

zdjęcie

W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów ZSP nr 2 w Rumi na realizację staży i praktyk zawodowych branży Transport, logistyka i motoryzacja, w zakresie transportu i turystyki.

W marcu 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów PZSP w Wejherowie na realizację staży i praktyk zawodowych branży Zdrowie i srebrna gospodarka.

zdjęcie 

Sieć współpracy nauczycieli

W ZSP nr 2 w Wejherowie od grudnia 2016 r. funkcjonuje sieć współpracy nauczycieli realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe w oddziałach klasowych branży ICT i elektronika oraz Energetyka i ekoenergetyka.

W ZSP nr 3 w Wejherowie od grudnia 2016 r. funkcjonuje sieć współpracy nauczycieli realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe w oddziałach klasowych branży Turystyka, sport i rekreacja.

W ZSP nr 4 w Wejherowie od grudnia 2016 r. funkcjonuje sieć współpracy nauczycieli realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe w oddziałach klasowych branży Transport, logistyka i motoryzacja.

 

W ZSP nr 2 w Rumi od grudnia 2016 r. funkcjonuje sieć współpracy nauczycieli realizujących kształcenia zawodowe w oddziałach klasowych branży Transport, logistyka i motoryzacja.

W PZSP w Wejherowie od grudnia 2016 r. funkcjonuje sieć współpracy nauczycieli realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe w oddziałach klasowych branży Zdrowie i srebrna gospodarka.

W powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pod nadzorem Koordynatora Powiatowego, funkcjonuje sieć współpracy szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych zatrudnionych w ramach projektu.

Spotkanie Dyrektorów - Koordynatorów oraz szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych

W dniu 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się spotkanie Dyrektorów – Koordynatorów oraz  szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych zatrudnionych w ramach Projektu 3.3.1. 

Podczas spotkania Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski oraz Pan Wojciech Rybakowski – Etatowy Członek Zarządu uroczyście wręczyli na ręce Dyrektorów – Koordynatorów oraz szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych pomoce dydaktyczne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zakupionego w ramach Projektu. Szkolni doradcy edukacyjno-zawodowi i powiatowy koordynator doradztwa ustnie sformułowali sprawozdanie z realizacji zadań w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

 

Zakup stojaków reklamowych i plakatów promujących Projekt

Na przełomie lutego-marca 2017 r. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie w ramach realizacji Projektu zakupił i przekazał na rzecz szkół objętych Projektem: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie stojaki na plakaty reklamowe oraz plakaty promocyjne o łącznej wartości 4.361 zł, które zostały wyeksponowane na terenie jednostek oraz w siedzibie Beneficjenta – wnioskodawcy - Starostwa Powiatowego w Wejherowie.  

 

Spotkanie sprawozdawczo-wdrożeniowe na temat organizacji Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu wejherowskiego w dniu 27.04.2017 r.

 

Sprawozdanie – „Spotkanie wdrożeniowo-sprawozdawcze. Organizacja systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu wejherowskiego”

Spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Celem spotkania było przedstawienie bilansu dotychczasowych działań sieci doradców edukacyjno-zawodowych, przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych oraz technikum, poznanie potrzeb i opinii młodzieży o doradztwie edukacyjno-zawodowym, a także prezentacja projektów Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Katarzyna Biełuszko przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Edukacji i Sportu, Pani Barbara Szymańska wojewódzki konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pan Ludwik Zegzuła Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego, Pani Krystyna Redlicka dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskiego, przedstawicielka Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego oraz szkolni doradcy edukacyjno-zawodowi.

Powiatowy koordynator sieci doradców edukacyjno-zawodowych Pani Karolina Pobłocka zaprezentowała bilans dotychczasowych działań sieci, inicjatywy sieci na przyszłość oraz wyniki badań, przeprowadzonych wśród uczniów klas III szkół zawodowych oraz IV technikum na przełomie października/listopada 2016r.

Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego przedstawiła oczekiwania uczniów względem doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowych zaprezentował Pan Marcin Kaszyński, doradca edukacyjno-zawodowy z Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie oraz Pani Dagmara Wijas, doradca edukacyjno-zawodowy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych instytucji zewnętrznych, a także wysnucia wniosków do dalszej pracy doradców edukacyjno-zawodowych na przyszłość.

POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE W ZSP NR 3 W WEJHEROWIE

 
   

POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE W ZSP NR 3 W WEJHEROWIE

Powiat Wejherowski po raz kolejny zorganizował POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE. Targi mają na celu przedstawienie publicznej oferty edukacyjnej wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (szkoły ogólnokształcące, szkoły techniczne, branżowe szkoły I stopnia) prowadzonych przez powiat na rok 2017/2018.

Młodzież gimnazjalna miała doskonałą okazję do zapoznania się z propozycjami ponadgimnazjalnych szkół publicznych z terenu powiatu wejherowskiego, dającą możliwość zebrania kompletu informacji, rozmowy ze starszymi kolegami uczęszczającymi do tych szkół i porównania oferty w celu podjęcia jak najlepszej dla siebie decyzji o wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia.


 Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 
 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies