Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Projekt zawodowy EFRR(4.1) ::.


PROJEKT POWIATU WEJHEROWSKIEGO

NR RPPM.04.01.00-22-005/16-00

 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

 

PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Po0morskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA

04. Kształcenie zawodowe

DZIAŁANIE

04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Departament Programów Regionalnych UMWP

OKRES REALIZACJI

1.09.2016 – 31.12.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU

18.981.376,80 zł

WARTOŚC DOFINANSOWANIA

16.134.170,28 zł

Uroczyste otwarcie pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie.

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie. Nowe pracownie branży Zdrowie i srebrna gospodarka umożliwią poszerzenie oferty kształcenia w zawodach technik masażysta,  terapeuta zajęciowy, ortoptystka, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych.

Uroczyste otwarcie kompleksu 5 pracowni zawodowych wraz z łącznikiem w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół Szkół nr 2 w Rumi nastąpiło uroczyste otwarcie wybudowanego w ramach projektu kompleksu 5 pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Nowe pracownie branży transportu i turystyki umożliwią poszerzenie oferty kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Uroczyste otwarcie nowego kompleksu pracowni zawodowych uświetniło obchody jubileuszu 40-lecia szkoły.

 

Kontrola Instytucji Zarządzającej w trakcie i miejscu realizacji Projektu

W dniach od 9 do 11 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się kontrola w trakcie i miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadził czteroosobowy Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP. Kontroli podlegał zakres rzeczowy i finansowy projektu, między innymi poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych; poprawność zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentem, zastosowanie działań mających na celu promowanie udziału środków z EFRR.

Zespół kontrolujący dokonał wizji lokalnych rozbudowy szkół, dokumentując postęp oraz promocję działań w miejscach realizacji inwestycji.

Wizyta studyjna Komisji monitorującej

Dnia  2 marca 2018 roku odbyła się wizyta studyjna monitorująca w siedzibie beneficjenta stanu realizacji projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego: Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej subregionalnych i regionalnego rynków pracy. Wizytę przeprowadziła Komisja powołana przez Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie” w celu przeglądu stanu realizacji i efektywności działań realizowanych przez Powiat Wejherowski w ramach Działania 4.1 pod kątem ich zgodności z przyjętym zakresem przedsięwzięcia strategicznego. W programie wizyty dokonano przeglądu realizowanych inwestycji związanych z rozbudową szkół kształcenia zawodowego.

 

           

 

Postęp prac budowlanych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie (listopad 2017

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie wykopano ławy fundamentowe nowej klatki schodowej, przeprowadzono prace murarskie klatki schodowej oraz szereg prac rozbiórkowych w łączniku z salą gimnastyczną.

Rozpoczęcie prac budowlanych w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. W pierwszym etapie prac wykonano wykopy pod ławy fundamentowe nowej klatki schodowej, przeprowadzono prace murarskie klatki schodowej oraz szereg prac rozbiórkowych w łączniku z salą gimnastyczną: wyburzono ścianki działowe, nastąpiła rozbiórka stropu oraz schodów do pracowni stomatologicznej. Wykonano cześć prac dot. przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza ciepłowniczego.

Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.

 

Podpisanie umowy na usługę kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową

W dniu 14 listopada 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą WEGNER Stanisław Wegner z siedzibą w Rumi na usługę kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową.

Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisał Dyrektor szkoły Pan Waldemar Skrzynecki.

Wartość wykonawcza umowy: 16 445,10 zł brutto.

Umowa została zawarta na czas do 28.02.2018 r.

Podpisanie umowy na zadanie: Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową.

W dniu 3 listopada 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół Policealnych w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Dachbud” Marian Formella z siedzibą w Gdyni na zadanie: Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową.

Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisał Dyrektor szkoły Pan Waldemar Skrzynecki.

Wartość wykonawcza umowy: 983 549,18 zł.

Umowa została zawarta na czas do 28 lutego 2018 r.

Zakończenie I etapu Rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem 4 pracowni zawodowych i klatką schodową.

W dniu 3 listopada 2017 r. zakończono prace budowlane i dokonano otwarcia nowej klatki schodowej, zamykając I etap Rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem 4 pracowni zawodowych i klatką schodową. Zadanie o wartości 403 419,10 zł zrealizowała w terminie od 2 czerwca 2017 r. do 30 października 2017 r. firma „Frontex” Tomasz Dyczyj w Wejherowie.

Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktów erekcyjnych rozbudowy 4 szkół

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktów erekcyjnych rozbudowy 4 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat wejherowski: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi. 

   

Postęp prac budowlanych ( wrzesień 2017 r.)

          W dniu 6 września 2017 r. Komisja Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego zwizytowała prace budów. Zapoznano postępy prac w:

w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, gdzie zalano ławy fundamentowe na całym obiekcie, wykonano izolację pionową dyspersyjną od wewnątrz oraz zalano słupy żelbetonowe parteru.

w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, gdzie wybudowano ściany konstrukcyjno-budowlane oraz zamontowano belki stropowe, wykonano ściany szybu windowego do wysokości I kondygnacji.

w Zespole Szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, gdzie trwają prace związane z wykonywaniem żelbetonowych słupów, ścian, wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych.

           

 

Rozpoczęcie prac budowlanych w ZSP nr 2 w Wejherowie

W czerwcu 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych. W pierwszym etapie prac rozebrano budynek gospodarczy pod nadzorem archeologicznym, oczyszczono cegły pozyskane z rozbiórki do ponownego wykorzystania na budowie, wywieziono do utylizacji materiały z rozbiórki. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa pod obiekt do poziomu  fundamentów, wykonano wykopy pod obiekty kubaturowe i zbrojenia oraz chudy beton posadzki, ułożono ściany fundamentu z bloczków betonowych. Rozpoczęto wznoszenie ścian parteru z elementów silikatowych wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Rozpoczęcie prac budowlanych w ZSP nr 4 w Wejherowie

W czerwcu 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie o kompleks sześciu pracowni zawodowych. W pierwszym etapie budowy zakończono prace związane z budową ław fundamentowych i fundamentów, izolacją fundamentów, położeniem sieci kanalizacyjnej i deszczowej, zasypywaniem ław, zbrojeniem konstrukcji słupów nośnych. Obecnie wykonawca przygotowuje się do budowy ścian. Jednocześnie wykonawca przystąpi do przełożenia kilkudziesięciometrowego odcinka ciepłociągu znajdującego się na terenie szkoły,  zasilającego dużą część miasta Wejherowa w ciepło.

Rozpoczęcie prac budowlanych w ZSP nr 2 w Rumi

W czerwcu 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. W pierwszym etapie prac wykonano wykopy pod nowy budynek dydaktyczny, założono ławy i wymurowano ściany fundamentowe. Wykonano izolację przeciwwilgociową ław i ścian fundamentowych. Następnie rozpoczęto realizację ścian zewnętrznych obiektu. Do dnia 15 sierpnia 2017 r. wykonawca planuje wykonanie nadproży nad oknami.

Rozpoczęcie prac budowlanych w ZSP nr 3 w Wejherowie

W czerwcu 2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania. W pierwszym etapie prac wymurowano ściany zewnętrzne. Wybudowano kominy i szyby wentylacyjne. Trwają prace przy konstrukcji wsporczej pod planowany strop. Wymurowano ścianę szybu w piwnicy, wylano ściany żelbetonowe podszybia wychodzącego z piwnicy oraz płytę żelbetonową pod planowaną windą. Ukończono prace do drugiego piętra: gotowe są ściany zewnętrzne, wylano biegi schodowe i spoczniki.

Podpisanie umowy na usługę kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych.

W dniu 26 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą Development Design Sp. z o o.o. z siedzibą w Słupsku na usługę kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych. Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisała Dyrektor szkoły, Pani Krystyna Grubba.

Wartość wykonawcza umowy: 52 988,40 zł brutto.

Umowa została zawarta na czas do 30 czerwca 2018 r.

Podpisanie umów na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 3 o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania.

W dniu 29 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą WEGNER Stanisław Wegner z siedzibą w Rumi na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach I zadania inwestycyjnego: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o klatkę schodową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

Wartość wykonawcza umowy: 3 419,40 zł

Umowa została zawarta na czas do 16.10.2017 r.

W dniu 30 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno - Usługowo – Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz z siedzibą w Koszalinie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad II zadaniem: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.

Wartość wykonawcza umowy: 26 850,00 zł.

Umowa została zawarta na czas do 16.03.2018 r.

Umowy z wykonawcami w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisał Dyrektor szkoły Pan Wojciech Rogocki.

Podpisanie umowy na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.

W dniu 30 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi nastąpiło podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Uno z siedzibą w Koszalinie na usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisała Dyrektor szkoły Pani Halina Filińska.

Wartość wykonawcza umowy: 17 712 zł

Umowa została zawarta na czas do 15 grudnia 2017 r. 

 

Podpisanie umowy na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych.

W dniu 30 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz z siedzibą w Koszalinie na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych. Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisała Dyrektor szkoły, Pani Anna Wilk.

Wartość wykonawcza umowy: 30 750,00 zł.

Umowa została zawarta na czas do 20.08.2018 r.

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie o kompleks sześciu pracowni zawodowych.

W dniu 2 czerwca  2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą WOJ-MAR Mariusz Gustowski z siedzibą w Sopieszynie na wykonanie inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych.

Wartość wykonawcza umowy: 4 493 348,71 zł

Umowa została zawarta na czas do 20 sierpnia 2018 r.

Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisał Dyrektor szkoły Pani Anna Wilk.

Podpisanie umowy na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania.

W dniu 2 czerwca  2017 r. w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj z siedzibą w Wejherowie na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro  z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania:

Zadanie I – Rozbudowa o klatkę schodową budynku Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,  Zadanie II – Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

Wartość wykonawcza umowy: 2 500 000,00 zł

Umowa została zawarta na czas do 16 marca 2018 r.

Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisał Dyrektor szkoły Pan Wojciech Rogocki.

Podpisanie umowy na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.

W dniu 6 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi nastąpiło podpisanie umowy z firmą Volfram z siedzibą w Łebczu na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisała Dyrektor szkoły Pani Halina Filińska.

Wartość wykonawcza umowy: 3 227 995 zł.

Umowa została zawarta na czas do 15 grudnia 2017.

Podpisanie umowy na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych

W dniu 13 czerwca  2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie nastąpiło podpisanie umowy z firmą PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj z siedzibą w Wejherowie na zadanie: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych.

Wartość wykonawcza umowy: 3.220 000,00 zł.

Umowa została zawarta na czas do 30 czerwca 2018 r.

Umowę z wykonawcą w imieniu Beneficjenta – Powiatu Wejherowskiego podpisał Dyrektor szkoły Pani Krystyna Grubba.


 Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 
 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies